Format KiTAP
Barkod 9786052184394
Yayın Tarihi 2019-10-09
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 198
Boyut 150 X 215

Emeği Geçenler :
Yazar   : Çiğdem Kaya
Grafiker   : Ufuk Çetiner

Eğitimi, bilgisi, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi özellikleri ve yeteneğiyle eşsiz bir deneyime sahip
olan çalışanlar bu deneyimleriyle örgütlere geldiklerinde farklılaşmanın ve rekabet
avantajının kaynağı olmaktadır. Ayrıca hızlı yaşanan değişimler, hayatta kalabilmek ve
rekabet etmeye devam edebilmek için çevresel değişimin hızının takip edilmesi, bu hızla
değişen çevrenin meydan okumalarına açık, bilgisini paylaşmaya istekli, hem kendi hem de
örgütün amaçlarını savunabilecek çalışanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışanlar inisiyatif
alarak, çekinmeden konuşmalı, önerilerini dile getirmeli ve sorumluluk almalıdır. Ancak
uygulamada yöneticilerin olumsuz geri bildirim korkusu, bilgi akışını engelleyen yapı, politika
ve uygulamalar gibi bazı dinamikler çalışanların sessiz olmalarına yol açmakta, bu sessizliğin
sonucu olarak da işlerinden almış oldukları tatmin azalmaktadır. Çalışanlar mümkün
olduğunda fikirlerini açıklama isteği duymakta ve bunu yapabildiklerinde kendilerini başarılı,
daha fazla işinden tatmin olmuş ve örgütlerine bağlı olarak görmektedirler.
Bu doğrultuda kitabın birinci bölümünde örgütsel sessizlik, örgütsel sessizliğe yol açan
dinamikler, örgütsel sessizliğin etkileri, çalışan sessizliği ve türleri, sessizliğin gelişimini
açıklayıcı kuramsal yaklaşımlar ve sessizlikle ilgili yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. İkinci
bölümde ise iş tatmini tanımı ve önemi, iş tatminini sağlayan bireysel ve örgütsel faktörler, iş
tatmininin kuramları ve sonuçları üzerinde durulmuştur. Kitabın üçüncü bölümünde ise
örgütsel sessizliğin iş tatmini üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik hipotez LISREL programı
ile her iki ölçek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapıldıktan sonra Yapısal Eşitlik Modeli
(YEM) ile test edilmiş ve bulgular sunulmuştur.

devamını oku..
Etiketler : Hesap Kart
% 20
indirim
28.00
Liste Fiyatı : 35.00
Kazancınız : 7.00
Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %20 indirim