Sonucu Daralt
Kategori
(x)Fizik
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 157 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
İzafiyet Teorisi- 100 Yıl Basımı;Özel ve Genel Görelilik
Albert Einstein genel görelilik kuramı üzerindeki çalışmasını 1915 yılında tamamladıktan sonra İzafiyet Teorisi adlı kitabını kaleme aldı. Sıradan okura hitap eden İzafiyet Teorisi özel ve genel görelilik kuramları üzerine şimdiye dek yazılmış en açıklayıcı kitap olma unvanını koruyor. Ünlü kitabın elinizdeki basımı ise Einstein’ın düşüncesinin ve eserinin evrimini günümüz bağlamında değerlendiren yorumlar içeriyor. 100 Yıldönümü Basımı, Einstein’ın eserine en son bilimsel gelişmelerin ışığı altın
41.25 TL. 55 TL.
1 Python’ a Giriş 2 Değişkenler ve Operatörler 3 Python’ da Veri Yapıları 4 Koşullar, Döngüler, Dosya ve Veri İşlemleri 5 Fizik ve Matematikle İlgili Modüller 6 Veri Görselleştirme 7 Uygulamalar
110 TL.
 %  20
Büyük Fizikçiler- Galileo'dan Yukava'ya
“On dokuzuncu yüzyılın sonlarında kimi bilimciler fizik alanında yapılabilecek önemli hiçbir buluş kalmadığına inanıyordu. Ne var ki, yirminci yüzyılda kuantum kuramı ve görelilik kuramının doğuşuna tanıklık edildi. Modern fizik, klasik fiziğin içinden çıkmış olsa da öylesine eksiksiz ve kapsamlı bir süreksizlik söz konusudur ki devrim sözcüğünün kullanılması bir kez daha meşrulaşmıştır.” Ioan James bu önemli çalışmasında, günümüzden 450 yıl geriye uzanarak elli büyük fizikçinin biyografilerini kaleme alıy
43.2 TL. 54 TL.
Mühendislerin, mekaniği çok iyi kavraması gereklidir. Lise eğitiminde fizik dersleri çerçevesinde mekaniğin ilkelerini iyice kavrayamadan üniversiteye gelen mühendislik öğrencilerine, bu temelleri çok iyi bir şekilde verebilmenin yollarından biri de; modern teknolojilerden de yararlanarak başarılı ve özverili bir ders anlatımı ve öğrencinin anlayabileceği şekilde tasarlanmış, didaktik, çok sayıda uygulama örnekleriyle desteklenmiş ders kitapları ve benzeri materyalleri kullanmaktır. Elinizdeki eser bahsedil
325 TL.
Bu kitap, devre teorisi ile elektromanyetik konusu arasındaki açıklığı dolduran bir köprü vazifesini görmektedir. Kitap, transmisyon hatlarının incelenmesiyle başlamakta ve öğrencileri tanıdık kavramlardan yola çıkararak daha ileri düzeyli konulara ve uygulamalara taşımaktadır. Klasik elektromanyetik konularının yanında Uydu İletişim Sistemleri, Radar Algılayıcıları gibi güncel konular da kitabın kapsamı içerisindedir. Her bölümün sonuna, güneş hücreleri, mikrodalga fırınları, ultrakapasitörler gibi ilginç
124 TL.
 %  27
Feynman Fizik Dersleri Cilt 1; Mekanik, Işınım, Isı
Bu üç cilt Feynman'ın 1961-64 yılları arasında, California Teknoloji Enstitüsünde (Caltech), bütün birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin aldıkları fizik derslerinin tarihsel bir kaydıdır. Derslerin 1. cildi, 1961-62 akademik yılında California Teknoloji Enstitüsünde (Caltech) Prof. R.P. Feynman tarafından giriş fiziği dersi olarak verilmiş olan bir konferanslar dizisine dayanmaktadır; tüm Caltech birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin aldığı fizik dersinin ilk yılını kapsamaktadır; ikinci yılı kapsayan
109.5 TL. 150 TL.
 %  5
Kavramsal Fizik
Kavramsal Fizik
183.35 TL. 193 TL.
 %  10
Fizik; (Teknolojinin Bilimsel İlkeleri)
Kitap, uzun yıllar Meslek Yüksek Okulları ve Yüksekokullarda "Teknolojinin Bilimsel İlkeleri", "Genel Fizik", "Fizik 1-2" derslerini anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kitabın ilk altı baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın gözden geçirilmiş 9. baskısı hazırlanmıştır. Meslek Yüksek Okulu ve Yük
64.8 TL. 72 TL.
 %  27
Lucifer'in Mirası; Newton'dan CERN'e Asimetrinin Öyküsü ve Anlamı
Dünya asimetrik varlıklarla dolu asimetrik bir yerdir. Eğer Yaradılış mükemmel olsaydı ve simetrisi kusursuz kalsaydı, şimdi bildiğimiz hiçbir şey hiç ama hiç var olmazdı. Varlığımızı borçlu olduğumuz asimetrinin kökenlerini parçacık düzeyinden molekül düzeyine, hücre yapısından anatomik düzeylere kadar her aşamada inceleyen tanınmış fizikçi Frank Close, bu kitabında aynı zamanda evrenin başlangıç koşullarına da ışık tutuyor. Bir CERN fizikçisi olan yazar, simetri ve asimetrinin öyküsünü anlatırken modern p
25.55 TL. 35 TL.
 %  27
Kuramsal Başlangıç; Fizik Yapmaya Başlamak İçin Bilmeniz Gerekenler
FİZİK YAPMAYA BAŞLAMAK İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER Profesör Susskind ve Hrabovsky, fizik öğrenmeye başlamak isteyen herkes için hazırladıkları Kuramsal Başlangıç dizisinin ilk cildinde, doğa yasalarını anlamaya yönelik en temel kavramları ve bununla ilgili matematiği sunuyor. Klasik mekaniğe ayrılmış olan bu ciltte, aynı zamanda bütün fizik kuramları için gereken temel matematiğe giriş de yer alıyor. Lise öğrencilerinden başlayarak her düzeyde her alandaki öğrencilere ve bilimle ilgili okurlara yönelik bu kit
28.47 TL. 39 TL.
Ülkemizdeki farklı üniversitelerde görev yapan ve alanında uzman öğretim üyelerinin oldukça itinalı bir şekilde hazırlamış olduğu Fizik 3 kitabı yoğun rağbet görmüştür. Ancak süreçte gerek öğretmen adaylarından gerekse öğretim elemanlarından Fizik 3 kitabında yer alan ünite sonu değerlendirme sorularının çözümlerine ilişkin talepleri editör ve yazarlar tarafından değerlendirilmiştir. Bunun sonucu olarak hem Fizik 3 kitabının ünite sonu değerlendirme sorularının çözümleri hem de her ünite ile ilgili en az 10
45 TL.
Newton mekaniği ve göreceli mekaniğin temel kavramları belli ölçüler içinde verilmektedir. Konular işlenirken oldukça kısa ve kolay anlaşılabilir bir biçimde verilmeye özen gösterildi. Çok ayrıntıya girildikçe özden uzaklaşılacağı, bir konu çok ayrıntılı anlatıldığı zaman asıl noktaları yakalamanın güç olacağı ilkesi ve deneyimi göz önüne bulunduruldu. Okuyucu kısa ve temel bilgileri iyice anladığı zaman daha güç ve karmaşık problemleri zorlanmadan çözebilme olanağını ve becerisini elde edecektir. Konular i
50 TL.
Tükendi
 %  27
Kütleçekimin Yükselişi
Newton Güneş'ten uzanan ve gözle görülmeyen bir parça esnek lastik gibi Dünya'yı yakalayan bir kütleçekim ‘kuvveti' düşlerken Einstein Güneş'in kendi çevresinde uzay-zamanda bir vadi yarattığını, Dünya'nın da bu vadide tıpkı devasa bir ruletteki gezegen büyüklüğündeki bir rulet topu gibi sürekli olarak çember çizerek dolandığını fark etti. Ancak Einstein'ın kütleçekim kuramı da, tıpkı kendinden önceki Newton'ın kuramı gibi, kendi yıkımının tohumlarını da içinde barındırır. Kara deliklerin kalbinde ve Evren'
35.77 TL. 49 TL.
 %  27
Zaman Yolcuğu ve Işıktan Hızlı Sürüşler; Zaman ve Uzaydaki Kestirme Yollar için Bir Bilimsel Rehber
Zamanda ileri geri seyahat etmek ya da yıldızlar arasında kestirme yollardan gitmek gerçekten mümkün olabilir mi? Günümüzün fiziği bu sorulara henüz yanıt veremese de bize bazı baştan çıkarıcı olasılıklar sunuyor. Allen Everett ve Thomas Roman okurları zaman ve uzayın şu an itibariyle anladığımız doğası boyunca özlü bir tura çıkararak, uzay ve zamanı istek ve amaçlarımız doğrultusunda değiştirip değiştiremeyeceğimizi sorguluyorlar. Lise cebirinin ötesinde matematik kullanmaksızın Einstein'ın özel göreliliği
39.42 TL. 54 TL.
İnsanlık tarihi boyunca bilimde en büyük gelişmeler yirminci yüzyılda, atom ve atom altı parçacıkların hareketini inceleyen kuantum fiziği alanında olmuştur. Bu asrın ilk çeyreğinde, özellikle kuantum fiziği açısından önemli keşifler yapılmış ve bunlar da teknolojik gelişmelerin ana kaynağını teşkil etmiştir. Kuantum Fiziği-I, fizik bölümlerinde beşinci yarıyıl okutulan zorunlu derslerden biridir. Nanobilim ve teknolojiye temel oluşturan kuantum fiziğinin; kimya, biyoloji, matematik, tıp, eczacılık, mühendi
50 TL.
 %  25
Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders
Çağdaş fizikçi Carlo Rovelli, 20. yüzyıl fizik biliminin temel meselelerine cezbedici bir yolculuk vaat ediyor. Basit anlatımıyla dünyayı büyüleyen, 40'tan fazla dile çevrilen ve yayımlandıktan kısa süre sonra çoksatar listelerinde birinci sıraya yerleşen Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders, bu alanla haşır neşir olmayan okur için de anlaşılır ve okuması keyifli bir çalışma. Rovelli, fizik alanında gerçekleşen büyük devrimin "en büyüleyici" yönlerini ve ortaya attığı soruları mercek altına alıyor: "Kuramların en g
11.25 TL. 15 TL.
Tükendi
Yazar(lar) : Sabriye Seven İsmail Uysal Yasin Ünsal Serap Kaya Şengören Hakan Şevki Ayvacı Canel Eke Canel Eke Oğuz Doğan Hanife Can Şen Beril Yılmaz Senem Bu kitap 2018 yılında yeniden düzenlenen eğitim fakülteleri fen bilgisi öğretmenliği programında yer alan Fizik 3 dersine yönelik olarak hazırlanmıştır. Fizik eğitimi alanında uzman akademisyenler tarafından yazılan kitap ısı sıcaklık, dalga hareketi ve özellikleri, geometrik optik, ışık dalgaları ve girişim, alternatif akım devreleri, atom fiziği, r
88 TL.
 %  25
İzafiyet Teorisi
1916da Nobel Fizik Ödülünü alan Einsteinin adıyla özdeşleşen İzafiyet Teorisi geçerliliğini kanıtlamış en temel fizik kuramlarından biridir. Einstein'ın sözleriyle, bir lise mezununun anlayabileceği düzeyde kaleme alınan kitap, kuramsal fiziğin matematiksel yönünü pek tanımayan okuyucuların İzafiyet Teorisini tam olarak anlayabilmelerini sağlamak amacıyla yazılmıştır. Ölünceye dek nükleer silah üreticileriyle mücadele eden ünlü fizikçinin düşüncelerini -hiç kuşkusuz- sıkılmadan, kurmaca metinlerden aldığını
22.5 TL. 30 TL.
İçindekiler Bölüm 1 Fiziksel Nicelikler Ve Ölçme Bölüm 2 Hareket Bölüm 3 Kuvvet ve Hareket Bölüm 4 İş-Enerji ve Momentum Bölüm 5 Maddenin Yapısı ve Halleri Bölüm 6 Maddenin Mekanik ve Isıl Özellikleri Bölüm 7 Titreşimler Ve Dalgalar Bölüm 8 Akışkanlar Bölüm 9 Elektrik Bölüm 10 Elektrik Akımı Bölüm 11 Manyetizma Bölüm 12 Elektromanyetik Dalgalar ve Işık Bölüm 13 Optik Bölüm 14 Fiber Optik ve Lazer Ek Yararlı Matematik
102 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 157 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1