Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 26 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  5
Borçlar Hukuku; Özel Borç İlişkileri
Özel Borç İlişkileri ve Borçlar Kanununda Düzenlenen Sözleşme Tipleri Kanun Tarafından Düzenlenmemiş Sözleşmeler (Atipik veya İsimsiz Sözleşmeler) Temlik Borcu Doğuran Sözleşmeler Kullandırma Amacı Güden Sözleşmeler İş Görme Sözleşmeleri Şahsi Teminat Sözleşmeleri Bu kitabı satın alan müşterilerin satın al
71.25 TL. 75 TL.
 %  5
Ceza Muhakemesi Hukuku
Devlet ve Yargı Soruşturma Kovuşturma Kanun Yolları Yargılama Giderleri İstinaf Mahkemeleri Göreve Başlayınca Kadar Temyiz
85.5 TL. 90 TL.
 %  5
Ceza Hukuku Genel Hükümler
Bu kitap, Ceza Hukuku`nun Genel Hükümler kısmını oluşturan temel kural, kavram ve kurumlara ilişkin özlü bilgi edinmek isteyenlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın Konu Başlıkları Ceza Hukuk, Gelişimi, Kaynakları Ve Uygulanırlığı Ceza Hukuku, Gelişimi Ve Kaynakları Ceza Kuralının Uygulanırlığı Suç Genel Teorisi, Suçun Unsurları Suç Genel Teorisi, Hukuka Aykırılık Ve Unsurların Dışında Kalan Hususlar Suçun Unsurları Suçun Kanuni Unsuru Suçun Maddi Unsuru Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru: Suçu
85.5 TL. 90 TL.
 %  5
İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Huku Ders Kitabı
Kitabın kendi içinde önceki ve sonraki bölümlerine yapılan atıflar, paragraf (§) numarası ile yapılmış. Bu atıfların kolayca bulunabilmesi için, sayfaların üzerine paragraf (§) numaraları ve isimleri yazılmış. Belli bir konu veya kavram hakkında kitabın hangi sayfasında (veya sayfalarında) açıklama yapılmış olduğunu çabuk bir şekilde arayıp bulabilmek için, kitabın sonuna ayrıntılı bir "kavramlara göre arama cetveli" konulmuş. Kitapta, kanun ismi (veya kısaltması) verilmeden, yalnız madde (m.) numarası il
90.25 TL. 95 TL.
 %  5
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Bu baskıda Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları güncellenmiş, özellikle çeşitli içtihadı birleştirme kararları eklenmiş. Ayrıca kitabın ikinci bölümüne ilişkin olarak, ilk baskıdan sonra yapılan sınavlara dair sınav örnekleri de kitaba dâhil edilmiş. Kitabın temel sistematiği korunarak mevzuat hükümleri karşısında gerekli güncellemeler ve kitabın geneline ilişkin tashih çalışmaları yapılmış. (Önsözden) Konu Başlıkları Pratik Çalışmalar Uygulama Örnekleri Sınav Örnekleri
76 TL. 80 TL.
 %  5
Medeni Usul Hukuku
Bu kitapta, medeni usul hukukunun ana kaynağı olan ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)'nun yaptığı düzenlemeler ve koyduğu kurallar, altı yıla yaklaşan uygulama sonuçları ile bu dönemde açıklanan bilimsel görüşler de dikkate alınarak açıklanmış ve değerlendirilmiş. Bu kapsamda, hak arama özgürlüğü ve yaşama geçirilmesi, hâkimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargılamaya hâkim olan ilkeler gibi temel konulara geniş yer verilmiş. HMK'nun yürürlüğe girmesin
99.75 TL. 105 TL.
 %  5
Genel Muhasebe
Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe - Finansman Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Genel Üretim Giderlerinin Kontrolünde Değişken ve Sıfır Tabanlı Bütçeleme Teknikleri adlı tezi ile 1986 yılında doktorasını tamamlamıştır. 1989 yılında doçent, 1995 yılında profesör olmuştur. Evli ve iki çocukludur.
38 TL. 40 TL.
 %  5
İktisada Giriş
Birinci Bölüm Ekonomi İlminin Niteliği ve Önemi İkinci Bölüm Fiyat Teorisine Giriş Üçüncü Bölüm Talebin Arka Planı Dördüncü Bölüm Üretici Teorisi Beşinci Bölüm Fiyat Teorisi Altıncı Bölüm Bölüşüm: Üretim Faktörleri Üretim Analizi Yedinci Bölüm Milli Gelir Sekizinci Bölüm Para Dokuzuncu Bölüm Ekonomik Hayattaki İstikrarsızlıklar ve İstikrar Politikaları Onuncu Bölüm Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
56.05 TL. 59 TL.
 %  5
Uluslararası Hukuk
Kitabın konuları: · Uluslararası toplum ve uluslararası hukuk; uluslararası toplum ilişkileri ve hukuk, uluslararası hukukun temel özellikleri; tanım ve terim sorunu, hukuk niteliği ve öteki hukuk düzenlerinden farkları, iç hukuk ve AB hukuku düzenleri ile ilişkileri; uluslararası hukuk ve iç hukuk ilişkileri, uluslararası hukuk ve AB hukuku ilişkileri, uluslararası hukuk kurallarının taraflara göre bağlayıcılığı sorunu · Uluslararası hukuk kurallarının oluşturulması, uluslararası hukuku
103.55 TL. 109 TL.
 %  20
Yöneylem Araştırması
Uzun yıllardan bu yana «Yöneylem Araştırması » derslerini vermekte olan yazar tarafndan hazırlanan kitap ; akademisyenler, mühendisler ve her kademedeki yönticiler için karar problemlerinin çözümüne yönelik teorik bilgilerin yanısıra çeşitli örnekler içermektedir. Kitapta, Yöneylem Araştırması teknikleri, temel özellikleri üzerinden ve birçok örnek problem ile sunulmaya çalışılmıştır. Kitap, 15 bölümden oluşmuş olup, Karar Teorisi, Doğrusal Programlama, Doğrusal Programlama Probleminin Çözümünde Simpleks Y
52 TL. 65 TL.
* STRATEJİK YÖNETİM, İLGİLİ TERİM VE KAVRAMLAR * STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ VE UNSURLARI * İŞLETME DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: GENEL ÇEVRE ANALİZİ * İŞLETME DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: İŞ ÇEVRESİ/SEKTÖR ANALİZİ * İŞLETME İÇİ ÇEVRE ANALİZİ ve DURUM BELİRLEME MATRİSLERİ * STRATEJİK YÖNLENDİRME * TEMEL STRATEJİLER ve ALT GRUPLARI * ÜST YÖNETİM STRATEJİLERİ : KURUMSAL STRATEJİLER * İŞ YÖNETİM STRATEJİLERİ : REKABET STRATEJİLERİ * İŞLEVSEL (FONKSİYONEL) STRATEJİLER : BÖLÜMSEL STRATEJİLER * ULUSLARARASI STRATEJİLER * YÖNETİM STRATEJ
115 TL.
 %  5
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Konu Başlıkları - Borçlar Hukuku Özel Hükümler - İsimli Sözleşmeler - İsimsiz Sözleşmeler
175.75 TL. 185 TL.
 %  5
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Borçlar Hukuku, Genel Hükümler adlı Kitabımızın 16. Baskısı, 6098 sayılı YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU göz önünde tutularak yazılmıştır. Kitabın bu baskısında da bir taraftan yeni Türk Borçlar Kanunu'nun getirdiği yenilikler üzerinde durulurken, diğer taraftan da borçlar hukuku doktrin ve uygulamasındaki yeni gelişme ve yayınlar incelenmiş, bunlar okuyucularımıza tanıtılmaya çalışılmıştır.Ayrıca kitaba kanun ve kavram indeksleri ilave edilmiştir.
190 TL. 200 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 26 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1