Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 27 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Gerçekten İstiyor Musun?
Rüzgârın yönünü değiştiremezsin ama yelkenini hedefine doğru çevirebilirsin... XSENTIUS Bir işin olsun istiyorsun. Bir eşin olsun istiyorsun. Çocuğun olsun istiyorsun. Evin, araban olsun istiyorsun. Dileklerin gerçek olsun istiyorsun. Tabii ki mutlu olmak istiyorsun. Peki, bütün bu isteklerinin gerçekleşmesi için neler yapıyorsun? Mutsuzluğunu, yoğunluğunu, çaresizliğini ve yalnızlığını bahane ederek bir köşede oturuyor, her birinin sana kendiliğinden gelmesini mi bekliyorsun? Gerçekleşmeyen isteklerin yüz
36.75 TL. 49 TL.
 %  20
Oku; Sözlük- Konularına Göre Kur'an Ayetleri Alfabetik Konu Dizini
Kur'anı'ı anlamak ve Kur'an'a göre yaşamak iman eden bir insanın yaşamındaki en büyük amaçtır. Bu amaca ulaşabilmek için de Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği son vahiy kitabı olan Kur'an'a iman edenler olarak Kuran'ın zaman üstü ve evrensel özellikli kesin hükümlerini ve ilgili konularını çok iyi bilmek zorundayız. Çünkü bu hükümlerin her biri birer ibadettir ve Kur'an'ın ana mesajlarıdır. İslâm didinin Anayasa kitabı olan Kur'an'daki bu kesin hükümleri yaşamımızda uygulamayı başarmaktan sorumluyuz ve bunlardan
152 TL. 190 TL.
 %  20
Sosyal Girişimcilik Disiplinlerarası Bir Yaklaşım
Sosyal girişimler toplumsal veya çevresel sorunları bir gelir modeli aracılığıyla çözmeyi amaçlamaktadır. Öncelikli amaç kar maksimizasyonu değil sosyal fayda yaratmaktır. Dünya’da 1976 yılında Bangladeş'te yoksulluğu ortadan kaldırmak ve kadınları güçlendirmek için Profesör Muhammed Yunus tarafından kurulan Grameen Bank'ın faaliyetleri ile başladığı kabul edilen sosyal girişimciliğin Türkiye’de de pek çok başarılı örnekleri bulunmaktadır. Dünyada açlıktan deniz kirliliğine kadar pek çok toplumsal ve çevre
30.4 TL. 38 TL.
 %  20
Yeni Küresel ve Ekonomik Rekabet Alanı: Arktika
Küresel politik faaliyetler ve çatışmalar çoğunluk ile Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika özelinde konuşuluyor olsa da, kutup bölgelerinde uzun zamandır bir hareketlilik yaşanmakta. Dünyanın her yerinde etkinliğini koruma ya da hegemonyasını kaybetmeme mücadelesinde olan Pentagon, yeni saha alanları açarak genişleme stratejisini uygulama konusunda kararlı olan Rusya ve bir kuşak bir yol ile yeniden ekonomik ağ sistemini kurmaya çalışan Çin oldukça sessiz şekilde Güney’de olduğu kadar Kuzey’de de aktif mücade
30.4 TL. 38 TL.
 %  25
Bilim Nedir Nasıl Yapılır?
Bilim insanları karşılarına çıkan sorunları nasıl çözer? Bilimsel keşifler nasıl gerçekleşir? Soğuk füzyon gibi teoriler ve parapsikoloji gibi disiplinler neden tam olarak bilimsel sayılmaz? Bilimsel dünya görüşü nasıl bir şeydir? Gregory N. Derry okura bilimsel düşünmeyi tanıtırken bu tür soruları yanıtlıyor. X-ışınları, yarı iletkenler, levha tektoniği ve çiçek aşısı gibi önemli keşif ve buluşları özetleyerek bilimsel çalışmanın dürüst gözlem, eleştirel akıl yürütme ve bazen de safi şans ile nasıl meyve v
33.75 TL. 45 TL.
 %  25
Büyük Taarruz; Dağlarda Tek Tek Ateşler Yanıyordu
Dr. Selim Erdoğan, 'Büyük Taarruz' kitabında 'Sakarya'dan sonra Milli Mücadele'nin tarihi üzerine yerli ve yabancı kaynakları mukayeseli olarak kullanıyor. Coğrafya ve stratejiyi mükemmel bir şekilde işliyor. Kitapta ilk defa bazı çarpıcı gerçekler ortaya çıkıyor. Her iki muharebede de şehitliklerin tam listesi yok. Bunlar yazarın ve Harp Tarihi Dairesi'nin gayretiyle muharebe alanlarında ve civarda araştırılarak bulunuyor. Dolayısıyla önemli bir arazi tetkikinin, arşiv çalışmasının ve kaynak kullanımının ü
30 TL. 40 TL.
 %  25
Abdülhamid'in Son Günlerinde İstanbul
Sultan Abdülhamid, Türk tarihinin hakkında en fazla konuşulan şahsiyetlerinden birisidir. Kimilerinin Gök Sultan kimilerinin Kızıl Sultan dediği padişah, bugün hâlâ abartılı ve birbiriyle taban tabana zıt telakkilerin odağında kavga öznesi olmayı sürdürüyor. Abdülhamid henüz hayattayken, İkinci Meşrutiyet'in ilanından sekiz ay önce (Kasım 1907) Paris'te basılan bu eser Abdülhamid Karşıtlığının İncili yakıştırmasına layık görülecek kadar taraflı kaleme alınmıştır. Erol Üyepazarcı, bu eseri sadece tercüme etm
60 TL. 80 TL.
 %  25
İskender Pala Tiyatro Eserleri Kutulu Set (10 Kitap Takım)
İskender Pala Tiyatro Eserleri Kutulu Set (10 Kitap Takım)
165 TL. 220 TL.
 %  20
Zeugma; İki Dünya Arasında: Yaşam'dan Ebediyete Zeugma'da Evler ve Mezarlar
İki dünya arasında: Yaşam'dan ebediyete Zeugma'da evler ve mezarlar. Şömizlidir.
160 TL. 200 TL.
 %  20
Parsel Parsel
Melih Gökçek başbakan olabilmek için neler yaptı? AKP kurulmadan önce ABD ziyaretinde neler yaşandı? 30 yıl boyunca nasıl örgüt gibi hareket etti? A Takımında kimler vardı? Fenerbahçe'ye neden başkan olmak istedi? Genelev patronları Ankara'da neler yaptı? Gözaltına alındığında kim kurtardı? Trafik kavgasında neden silah kullanıldı? Turgut Özal kime ve neden dangalak dedi? İlk parsel parsel satış ne zaman gerçekleşti? ANKAPARK ihalesinin ucu hangi mafya liderine uzandı? Osman Gökçek ölen çete lideriyle ne ko
28 TL. 35 TL.
- Yönetim ve Yönetim Teorileri - Yönetim Fonksiyonları ve Yönetim Teorileri - Yönetim Süreçleri
82.5 TL.
Pazarlama Araştırmalarına Giriş Pazarlama Araştırması Sürecine Genel Bir Bakış Keşifsel Araştırma ve Kalitatif Çalışmalar İkincil Veri Toplama Anketle Veri Toplama Araştırma Tasarımı ve Potansiyel Hata Kaynakları Gözlem Deney Ölçme ve Ölçekleme Anket Tasarımı Örnekleme Süreci Veri Analizine Giriş Veri Analizi Pazarlama Araştırmalarında Raporlama
39.5 TL.
Kitap dördüncü basıya hazırlanırken önceki basılarda olduğu gibi yeniden gözden geçirilmiş, gelişen ve değişen mevzuat çerçevesinde gerekli ilave ve açıklamalar yapılmıştır. Kitabın 4. basısı 3. basıya göre önemli değişiklikler ve yenilikler içermektedir. Yeni basıda, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Türk deniz hukukuna ilişkin geniş ve ayrıntılı düzenlemeleri dikkate alınmıştır. Özellikle, ulusal ve uluslararası uygulamadaki önemi nedeniyle gemilerin ihtiyati haczine ilişkin yeni yasal düzenleme a
79.5 TL.
 %  20
Kadın Girişimcilerin Öyküleri ve Kişilik Özellikleri 'Bir Hayalim Var'
Girişimcilik olgusunun son dönemlerde artan yükselişi nedeniyle farklı girişimcilik türleri ortaya atılmıştır ki bunlardan birisi de kadın girişimciliğidir. Kadın istihdamının hayati öneme sahip olduğu ülkemizde kadınların girişimci olarak ekonomik ve sosyal hayata katılmaları ve güçlenmeleri ülkemizin ekonomik kalkınması için kritik bir temel oluşturmaktadır. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve önünün açılması başarılı ve dolayısıyla rol model olabilecek kadın girişimcilerinin sayısının artmasını sağla
36 TL. 45 TL.
 %  20
Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi ve Tahmin Modeli 'Çimento Sektöründe Bir Uygulama'
İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmelerindeki en önemli etkenlerden biri şüphesiz sağlam bir finansal yapıya sahip olmalarıdır. Gerek işletme yönetimi gerekse işletmeye yatırımcı olarak fon sağlayacak yatırımcılar işletmelerin finansal yapılarını yakından takip etmektedir. İşletme yönetimi işletmenin finansal performansını takip ederek gelecek politikalarını ve stratejilerini şekillendirmekte, yatırımcılar ise yatırım kararı alırken işletmenin finansal performansına göre hareket etmektedir. Bununla birl
36 TL. 45 TL.
 %  20
Uygulamalı Davranışsal Finans 'Sermaye Piyasalarında Pandemi Etkisi'
Kitabın hazırlanmasındaki temel motivasyon son yıllarda yatırımcı davranışlarının ve kararlarının finansal piyasalar üzerindeki etkilerini sorgulayan davranışsal finans alanına teorik ve uygulamalı bir çalışmayla katkı sunmaktır. Yatırımcı kararları ve davranışları insanlara özgü hatalar içerir ve yatırımcılar her zaman rasyonel olmayabilir. Sosyal bilimlerin temel yapıtaşının insan olması sebebiyle fen bilimlerinden farklılık arz eder. İnsan, kararlarında yanılabilir ve akılcı olan seçeneği seçmeyebilir. B
36 TL. 45 TL.
 %  25
Say Büyük Felsefe Sözlüğü 1 -2 Cilt TK  (Ciltli ) Kutu Muhafazalı
Prof. Dr. Ahmet Cevizci'nin büyük emekle hazırladığı Say Büyük Felsefe Sözlüğü sadece felsefe öğrencileriyle akademi ve akademi dışındaki felsefecilerin değil, bu alanla ilgilenen herkesin daha sağlıklı bir araştırma yapması için elinin altında bulundurması gereken oldukça kapsamlı bir kaynak kitaptır. Felsefenin yüzlerce yıllık geçmişine katkıda bulunan bütün filozof, akım, ideoloji, okul ve terimlerin yanı sıra ilk ve ortaçağ felsefesinden modern düşünceye, Hıristiyan felsefesinden İslam, Hint ve Çin fels
168.75 TL. 225 TL.
 %  20
Denetim ve Güvence Hizmetleri
• Denetim işlevi • Muhasebe ve Bağımsız Denetim Mesleği, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları ve Türkiye Denetim Standartları • Denetçi Raporu • Bağımsız Denetimde Meslek Ahlakı • Hileli Finansal Raporlama ve Denetçinin Sorumluluğu • Denetim Amaçları • Bağımsız Denetim Sürec • Bağımsız Denetim Sürecinde Önemlilik ve Risk • Denetim Kanıtları ve Teknikleri • Çalışma Kağıtları • İç Kontrol Sistemi • Bilgi Teknolojileri Denetimi • Nakit Sisteminin Denetimi • Alacakların Denetimi • Stokların Denetimi
68 TL. 85 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 27 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1