Sonucu Daralt
Kategori
(x)Uluslararası Hukuk
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 120 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Yabancılar Hukuku; Temel Konular
Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): İnsanların göç ederek değil, yerleşik kalarak hayatlarını sürdürmeye yatkın olduğunu ileri süren sosyologlara ve demograflara (nüfus bilimci) ciddi bir itiraz olmadığı halde, günümüzde göçler geometrik bir artış içindeyse, uluslararası toplumun göçmenlere sıkça sorduğu niçin geldin? Sorusunun tuzağından kurtulup, yurdunu neden terk ettin? Sorusuna geçiş yaparak, göçün görünmeyen temel nedenlerine yoğunlaşmaktan başka çıkış yolu kalmamıştır. Göçmenlerin, ülkelerinden ayrılma
47.7 TL. 53 TL.
 %  10
Uluslararası Adalet Divanının Geçici Tedbirler Rejimi
Adaletin muhafazası ve uluslararası yükümlülüklere saygı gösterilmesi için gerekli şartları tesis etmeye kararlı olduklarını ilan eden Birleşmiş Milletlerin kurucuları, Birleşmiş Milletlerin uluslararası barış ve güvenliği korumak için, diğerleri yanında, uluslararası mahiyette uyuşmazlıkların çözülmesini adalet ve uluslararası hukuk prensiplerine uygun olarak barışçı yollarla gerçekleştirmeyi amaçladığını bildirmişlerdir. Bu düşünceler ışığında Örgütün aslî organlarından biri olarak teşekkül ettirilen Ulus
60.3 TL. 67 TL.
 %  10
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Kapsamında; Çocuğun Mutad Meskeni Kavramı
Mutad mesken kavramı, maddi olgulara dayandığından fiilî ve gerçek durumu yansıttığından ve yerleşim yeri kavramı gibi yoruma açık bir hukukî kavram olmadığından milletlerarası hukuka ilişkin belgelerde ve devletlerin millî düzenlemelerinde tercih edilmiştir. Başlangıçta ispatı ve tanımlanması kolay olduğu düşünülmüş ancak zaman geçtikçe bu kavramın sınırlarının tespiti bakımından farklı görüşler ve farklı uygulamalar ile karşılaşılmıştır. Bu kavram, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yönlerin
61.2 TL. 68 TL.
 %  10
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Milletlerarası Özel Hukuk kapsamına giren vatandaşlık kanununda, tahkime, yabancıların çalışmaları hakkında kanundan yabancı yatırımlar kanununa kadar pek çok kanunu derleyen kitap, en güncel hali ile okuyucuya sunulmuştur. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -T.C. Anayasası (2709) (İlgili Hükümleri) -Milletlerarası Hukukla İlgili Temel Mevzuat -Bazı Teşkilat Kanunları ve Milletlerarası Hukuk Alanı ile İlgili Mevzuat -Vatandaşlık ve Yabancılık ile İlgili Mevzuat -Dış Ticaret ve Yabancı Şirketlerle İlgili Mevzua
16.11 TL. 17.9 TL.
 %  10
Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler Sempozyumu
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler Sempozyumu Prof. Dr. Vahit Doğan Dr. Öğr. Üyesi Alper Çağrı Yılmaz Dr. Lale Ayhan İzmirli 1. Oturum: Vatandaşlık Hukuku 2. Oturum: Yabancılar Hukuku 3. Oturum: Yabancılar Hukuku 4. Oturum: Kanunlar İhtilafı Hukuku 5. Oturum: Milletlerarası Usul Hukuku 6. Oturum: Milletlerarası Usul Hukuku 7. Oturum: Milletlerarası Tahkim
54 TL. 60 TL.
 %  10
Yabancı Hukukun Uygulanması
Yabancılık unsuru barındıran özel hukuk ilişkilerinde hakimin önündeki olaya doğrudan kendi maddi hukukunu uygulamaması ve öncelikle kanunlar ihtilafı kurallarına başvurması gerekir. Şayet ilgili kanunlar ihtilafı kuralı yabancı bir ülkeyi işaret ederse, hakimin bu yabancı ülkenin hukukunu uygulaması gerekecektir. Ancak hakim, kendisine yabancı olan ve yüksek ihtimalle hakkında hiçbir şey bilmediği bir hukuku önündeki olaya nasıl uygulayacaktır? Elinizdeki çalışma, temel olarak bu soruya cevap aramaktadır.
37.5 TL. 41.67 TL.
 %  10
Ulusal İnsan Hakları Mekanizmaları Mevzuatı
4. Baskı Eylül 2018 Doç.Dr. Bülent Algan Ar.Gör. Salim Işık 1982 Anayasası (T.C. Anayasası) . Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokoller . Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na Ilişkin Mevzuat . Yasama Organı İçerisinde Yer Alan İnsan Hakları Başvuru Yollarına İlişkin Mevzuat . Kamu Denetçiligi Kurumu'na (Ombudsmanlık) İlişkin Mevzuat Bilgi Edinme Hakkına İlişkin Mevzuat . Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat . AİHM'ye Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çöz
20.84 TL. 23.15 TL.
 %  10
Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukunda Kültürel Varlıkların Korunması
Uluslararası silahlı çatışmalarda savaşan Devletlerin birbirlerini demoralize etmek, savaşılan bölgede bulunan ulusun var olan izlerini ortadan kaldırmak amacıyla kültürel varlıklara Devletlerin verdiği zararlara rastlanmıştır. Son dönemde gerçekleşen uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda belirli grupların hatta bireylerin kültürel varlıklara verdikleri zararlar giderek ele alınması gereken konulardan biri haline gelmiştir. Silahlı çatışmalarda kültürel varlıkların korunması her ne kadar önemli ise de i
37.5 TL. 41.67 TL.
 %  10
Uluslararası Hukuk Perspektifinden İran'ın Nükleer Programı
Çalışmada; NSYÖA, bu andlaşmaya Ek Protokol ve 16 Ocak 2016 tarihinde uygulanmaya başlayan Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde, İran'ın nükleer programı, uluslararası hukuk bakımından analiz edilmeye çalışılmış. Ancak, son dönemde ABD'nin söz konusu andlaşmaya yönelik tepkisel yaklaşımı ve yapılan açıklamalar, sorunun halen tam anlamıyla çözülmediğini ve her an uluslararası toplumun İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir krizle karşı karşıya kalma ihtimalinin olduğunu göstermektedir. Sorunun çözümd
40.5 TL. 45 TL.
 %  10
Milletlerarası Ticari Tahkimde Doğrudan Uygulanan Kurallar
Uluslararası ticarette en çok kullanılan uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan milletlerarası ticari tahkim, irade serbestisi ilkesi uyarınca tarafların iradelerine tabidir. Her ne kadar milletlerarası ticari tahkimde tarafların iradeleri esas alınsa da bu serbesti, doğrudan uygulanan kurallar ile sınırlandırılmaktadır. Doğrudan uygulanan kuralların tanımlarının ve etkilerinin kesin olmaması, milletlerarası ticari tahkim yargılamasında sorunların ortaya çıkmasına, hakemlerin taraf menfaatleri ile doğrudan
29.17 TL. 32.41 TL.
 %  10
VEHUP 2. Yıllık Kongresi Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla; Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği arasında İşbirliği Stratejileri
Türkiye AB'ye tam üyeliğe aday ülke olarak, AB'ye üye ülkelerle son derece gelişmiş ekonomik ilişkilere sahiptir. Dolayısıyla, AB'deki dolaysız vergilerin dolanılmasını engellemeye yönelik gelişmeler Türkiye'yi de yakından ilgilendirmektedir. Her iki tarafın da Ankara Anlaşması'na dayalı ortaklık ilişkisi çerçevesinde bu sorunla mücadelede birlikte neler yapabilecekleri, vergi gelirlerindeki her kuruş kaybın günümüzdeki önemi dikkati alındığında, muhakkak araştırılması gereken bir alan olarak karşımıza çıkm
50 TL. 55.56 TL.
 %  10
Uluslararası Hukuk
Bu çalışma uluslararası hukuk dersini alan ve uluslararası hukuk alanıyla ilgilenenlere bu alandaki bilgileri basit bir yöntemle aktarmayı amaçlamaktadır. Çalışma uluslararası hukuk konusunda görev yapanlara, eğitim alanlara ve araştırma gerçekleştirenlere yardımcı olması gayesiyle hazırlanmış. (Önsözden) Konu Başlıkları Uluslararası Hukukun Tanımı Gelişimi ve Dayanağı Uluslararası Hukukun Kaynakları Uluslararası Sorumluluk Uluslararası Hukuk Kişiliği Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku
48.6 TL. 54 TL.
 %  10
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesinin Yapısı ve Yargı Yetkisi
Almanya'nın önemli liman şehri Hamburg'da 1996 yılında resmen faaliyete geçen Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, o tarihten bu yana deniz hukuku alanının gelişimi ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin uygulanması ve yorumlanması gibi konularda, içtihatlarıyla belirleyici bir rol oynamıştır.Çalışmamızın ilk bölümünü, Mahkeme'nin yapısına ayırdık. Bu kapsamda Mahkeme üyeliklerinin dağılımı ve seçiminin yanı sıra Mahkeme üyelerinin imtiyaz ve bağışıklıklarına yer verdik. Ardından Ma
29.17 TL. 32.41 TL.
 %  10
Çatışma-Barış Şarkacı
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Kafkaslar bölgesindeki en önemli çatışmalardan birisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarının %20'sini uluslararası hukuka aykırı olarak işgal etmesidir. Bunun sonucunda, bir milyon Azerbaycan vatandaşı topraklarını terk etmiştir. BM ve AGİT kararlarına rağmen çözüme kavuşmayan işgal altındaki Azerbaycan'a ait 7 bölgenin geri verilmesi yolundaki barış müzakereleri, Rusya-ABD-Fransa eşbaşkanlığında Minsk Grubunun çeyrek yüzyıldır diplomatik ve hukuki çözüm get
29.25 TL. 32.5 TL.
 %  10
Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk-1
Uluslararası hukuk sistemi, her geçen gün yeni olaylara, uyuşmazlıklara ve aynı zamanda gelişmelere tanıklık etmektedir. Dolayısıyla, uluslararası hukuk, uluslararası toplumun tamamı adına devam eden ya da ilk defa karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak, ihtiyaçlara uygun düzenlemeler ve uygulama araçları sunmak zorundadır. İşbu bağlamda, uluslararası hukuku, teori ve uygulaması ile birlikte ele alan Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk-I adlı çalışmanın her daim, son gelişme ve olayları içerecek şekilde
35.55 TL. 39.5 TL.
 %  10
Uluslararası Hukuk Açısından Uzay Madenciliği
Kısım I UZAY HUKUKUNA GİRİŞ Introduction to Space Law Kısım II UZAY FAALİYETLERİ VE HUKUK Space Activities and Law Kısım III UZAY MADENCİLİĞİ VE HUKUK Space Mining and Law
31.5 TL. 35 TL.
 %  10
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı; Cilt 3
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı serisinin üçüncü kitabı olan Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt: 3 (Milletlerarası Sözleşmeler)'de Türkiye'nin taraf olduğu ceza hukuku alanındaki çok taraflı milletlerarası sözleşmelerin Türkçe resmi metinleri derlenmiştir. Bazı sözleşmelerde değişiklik yapan ve Türkiye'nin de taraf olduğu sözleşme hükümleri, asıl sözleşme metinlerine işlenmiştir. Bazı tadil sözleşmeleri, değişiklikler dışında başka hükümler de içermesi sebebiyle, kitapta ayrıca derlenmiştir. Keza kitapta, Türkiye
54 TL. 60 TL.
 %  10
Göç İltica ve Sığınma Hukuku
Göç, iltica ve sığınma hukukunun Türkiye için önemi, bugüne kadar ayrıntılı bir mevzuatı olmaksızın yürütülmesindendir. Yine de uluslararası korumanın temeli olan 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi, 1967 Protokolüne ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan Türkiye ulusal mevzuatı olmasa da mülteciler konusundaki uluslararası sorumluluktan kaçınamamıştır. Yabancılar Hukuku ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 04.04.2013 tarihinde kabul edilmesi ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ilişkin hükümler dışındaki
74.08 TL. 82.31 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 120 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1