Sonucu Daralt
Kategori
(x)Önemli Olaylar - Davalar
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 16 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
Dreyfus Davası - Dünyaca Unutulamayan Yargılama Yanılgısı
Anayasa Mahkemesinin AK Partiyi kapatma davası, Ergenekon, Balyoz diye adlandırılan dava ve benzerleri, Dreyfus Davası'nda yaşananların bir başka toplumda ve kültür ortamında yinelenmesidir aslında. Dreyfus Davası'nda görüldüğü gibi, Türk kamuoyu da bu davalarda ikiye ayrılmış; Ergenekon, Balyoz gibi davaların yandaşları ile karşıtları, doğru hukuktan yana olacak yerde, ne yazık ki cemaatçi bir anlayışla karşı karşıya gelmişler, ben haklıyım derdine düşmüşlerdir. Sokaktaki insandan toplumun üst katmanında y
13.5 TL. 15 TL.
 %  10
Asliye Hukuk Davaları; (6100 s. HMK'ya göre Açıklamalı, Örnekli, İçtihatlı, Uygulamaya Yönelik)
Özellikle mesleğinde yeni olan hukukçulara rehber, tecrübeli hukukçulara da tüm bilgileri bir arada bulabilecekleri bir kaynak olması amaçlanarak yazılan bu kitabın, 3 yıla yakın süre içerisinde yapılan 3. baskısı da tez bir zamanda tükenmiş ve 4. baskısının yapılması zorunluluğu doğmuştur. Uygulayıcı, hakim ve avukatlardan beklenenden fazla ilgi gören bu kitapla ilgili alınan pozitif duygu ve düşünceler şahsımı son derece mutlu etmiştir. Uygulamaya yönelik yaşanan sorunların, bir başka deyişle teori ile pr
256.5 TL. 285 TL.
 %  10
Milletlerarası Tahkimde Dava Açma Yasakları
Milletlerarası tahkim hukukunda, ülkeler arasındaki hukuk sistemi farklılıklarından ve küreselleşen ticari ilişkilerden kaynaklanan en güncel ve tartışmalı konulardan biri de dava açma yasakları (anti-suit injunctions) tedbirleridir. İngiltere başta olmak üzere Common Law hukuk sisteminde sıklıkla kullanılan ve Kıta Avrupası hukukunda da son zamanlarda yeni yeni dikkat çeken bu tedbirleri ele alan çalışmamız; dava açma yasaklarını, gerek karşılaştırmalı hukuk gerek Türk hukuku bakımından çeşitli yönleriyle
70.83 TL. 78.7 TL.
 %  10
Hukuk Dünyasında Doğmayan Halk Oylaması - Oylamanın Dürüstlüğü ve Ahlakiliği İlkesinin Çiğnenmesi
Eğer ben bir hukukçuysam, ilkin yalın ve genel bir uyarıda bulunmak zorundayım. Devlet hukuka dayanmazsa, insanı köleleştirmeye yönelir, hızla yaşlanır (progeria) ve ölümcül devlet yetmezliği hastalığına yakalanır. Böyle bir devleti ayakta tutan biricik güç, artık kaba güçtür. Kaba güç ile meşruluk arasındaki ilişki ters orantılıdır. Kaba güç arttıkça meşruluk azalır ve gittikçe yok olur, devleti de tüketir. Çünkü kaba güç, ölümcüldür. Buna karşılık devlet, eğer biricik efendi olarak gerçekten yalnızca
16.2 TL. 18 TL.
 %  10
Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku
Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku adlı bu çalışma, yardımcı bir ders kitabıdır. Öğrencilerin kıymetli evrak hukuku derslerine destek olmak amacıyla yazılmıştır. Çalışmada kıymetli evrak hukukunun temel konuları, olay çözümüyle açıklanmıştır. Böylece teorik bilginin pekiştirilmesi yanında, öğrencinin uygulamaya yönelik bilgisinin de artırılması hedeflenmiştir. Olayların çözümünde doktrin görüşleri ve Yargıtay kararları da incelenerek değerlendirilmiştir. Kitaptaki olayların pek çoğu Yargıtay kararlarından
23.4 TL. 26 TL.
 %  10
Kıymetli Evrak Hukuku; Hukuki ve Cezai Yönleriyle Bono - Poliçe - Çek
Uygulamalı Kıymetli Evrak Hukuku adlı bu çalışma, yardımcı bir ders kitabıdır. Öğrencilerin kıymetli evrak hukuku derslerine destek olmak amacıyla yazılmıştır. Çalışmada kıymetli evrak hukukunun temel konuları, olay çözümüyle açıklanmıştır. Böylece teorik bilginin pekiştirilmesi yanında, öğrencinin uygulamaya yönelik bilgisinin de artırılması hedeflenmiştir. Olayların çözümünde doktrin görüşleri ve Yargıtay kararları da incelenerek değerlendirilmiştir. Kitaptaki olayların pek çoğu Yargıtay kararların
191.58 TL. 212.87 TL.
 %  10
Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları
Fikri Mülkiyet Hakları Ve Haksız Rekabet Davaları üçüncü baskı olan bu kitap, güncellenmiş, gözden geçirilmiş ve yeni içtihatlar ile desteklenmiştir. Haksız rekabet hükümleri ve fikri mülkiyet hakları, farklılıkları, iç işleyişleri ve birbirleri ile olan ilişkileri birlikte ele alınmış olduğundan, kitap uygulamacı için pratik ve somut bilgiler içermektedir. Haksız rekabet hukuku, 6102 sayılı TTK ile yeni boyutlar kazanmış olup uygulamaları da derinleşmiş bulunmaktadır. Öte yandan, fikri ve sınai mülkiyet ha
116.55 TL. 129.5 TL.
 %  10
Hemşirelikte Tıbbi Uygulama Hataları ve Hukuki Sonuçları
Hukukun varlık nedeni kişilerdir ve hukuk düzeninde en önemli hak kişilik hakkıdır. Hemşirelik mesleği her ne kadar sağlık alanı içerisinde yer almış olsa da hukukla da iç-içedir. Hemşirenin tıbbi girişim sırasında tıp, etik ve hukuka uygun olarak ve doğru hareket etmesi görevleri arasındadır. Hemşirelik uygulamalarından kaynaklanan kişilik hakkı ihlallerini ifade eden tıbbi uygulama hataları hemşirenin kusuru oranında sorumluluğunu doğurmaktadır. Bu kitapta hemşirelerin görev tanımları, tıbbi uygulamalarda
49.95 TL. 55.5 TL.
 %  10
Seçim Sistemleri ve Türkiye'de Gerrymandering Seçim Hilesi Uygulamaları
Türkiyede uzun zamandır devam edegelen seçim sistemi tartışmalarının, bir hayli daha devam edeceği anlaşılmaktadır. Seçim uygulamalarının demokrasi, siyasi partiler ve demokratik devlet gibi konularla olan yakın ilgisi, seçim sistemi tercihinin önemini ve bu konudaki çalışmaların gerekliliğini aşikâr kılmaktadır. Öyle ki, seçim uygulamalarında yapılacak önemsiz gibi görünen bir değişikliğin, umulanların çok ötesine etkilere yol açması muhtemeldir. Örneğin Türkiyede uygulanmakta olan mevcut milletvekili gene
21.6 TL. 24 TL.
 %  10
Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu
- Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru Yolu - Bireysel Başvuru Yolunun Dünyada ve Türkiye'deki Gelişimi - Bireysel Başvuru Hakkının Süjesi ve Konusu - Bireysel Başvuru Yolunda İzlenecek Usul - Bireysel Başvuru Sonucu Verilebilecek Kararlar ve Etkileri
35.42 TL. 39.35 TL.
 %  10
İşgücünün Temsili ve İşyerinde Sosyal Diyalog
İçindekiler; Birinci Bölüm: -Avrupa Birliği İşgücünün Temsili ve İşyerinde Sosyal Diyalog -Sosyal diyalog kavramı, işyerinde sosyal diyaloğun Avrupa Birliği Hukukunda gelişim aşamaları -İşyerinde sosyal diyaloğun temeli: Bilgi edinme ve danışma hakkı -2002/14 sayılı Yönerge'ye göre bilgi edinme ve danışma hakkının unsurları -Bilgi edinme ve danışma hakkının temel sosyal hak niteliği İkinci Bölüm: Karşılaştırmalı Hukukta İşgücünün Temsili ve İŞyerinde Sosyal Diyalog -Avrupa Birliği ülkelerinde işçi tem
31.5 TL. 35 TL.
 %  10
Kıymetli Evrak Hukuku; Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre
Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. baskısını yapan kitap, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında okutulmakta olan Kıymetli Evrak Hukuku dersine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitabın yeni baskısında 09.08.2016'da yürürlüğe giren 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen değişiklikler işlenmiş ve ilk üç baskısında yer alan hatalar en aza indirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca kitabı dersle
12.42 TL. 13.8 TL.
Tükendi
 %  25
Umut'suz Adalet; Hukuk Devleti Türkiye'de Bir Hukuk Mücadelesi
Oğlum öldürüldü. Vurulduğunda on yedi yaşındaydı. Kaza dendi... Morgda cansız bedenini görene dek ben de öyle sandım. Yüzündeki darbe izleri, ağzından sızan kan, kökünden kopmuş dişiyle Umut kaza olmadığını söylüyordu. Yargı süreci olay yerinde yapılan özensiz delil toplama çalışmaları, kaybedilen deliller, sorulmayan sorularla başladı, oturum yapılmadan, tanıklar dinlenmeden hüküm veren yargıçlarca da bitirildi... Adalet aradım. Hukuk sistemi içindeki her yere başvurdum. Her yolu denedim. Adalet yerini b
17.36 TL. 23.15 TL.
Tükendi
 %  10
Hizmet Tespit Davaları; Bilirkişi Raporları Ve Yargıtay Kararları Işığında
Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından -niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi- olarak tanımlanabilir. 3 türlü kayıt dışı çalışma söz konusudur; -Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi, -Çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi, -Sigorta primine esas kazanç tutarlarının eksik bildirilmesidir. Bunlardan en yaygın olanı çalışanlar
65 TL. 72.22 TL.
Tükendi
- Ticare Ortaklıklarında İşletme Konusunun Aşılmasının Hukuki Sonuçları - Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisini Aşmasının Hukuki Sonuçları - Derneklerde ve Vakıflarda Amacı Aşan İşlemlerin Hukuki Sonuçları
100 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 16 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1