Sonucu Daralt
Kategori
(x)İdare Hukuku
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 133 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  15
Belediye Şirketleri
Belediye şirketleri kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Son günlerde ise gündemden düşmeyen dikkat çekici konulardan biri olmuştur. Özellikle büyükşehir belediye şirketleri gerek bütçeleri gerekse organizasyon yapıları itibariyle bir çok belediyeden büyüktür. Bu da belediye şirketlerinin gündemden düşmemesine sebep olmaktadır. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediyelerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında alt işveren işçisi olarak çalışan işçileri
97.75 TL. 115 TL.
 %  15
Gümrük Hukuku ve Davaları; Örnekler - Çözümler - İçtihatlar
İşçi çalıştığı süre boyunca işletmenin üretim, pazarlama ve müşteri çevresi gibi hususlarında pek çok bilgiye sahip olmaktadır. İşçinin, sözleşmenin devamında veya sona ermesinden sonra bu bilgileri, kendi yararına veya işverenin rakipleri lehine kullanma ihtimali bulunmaktadır. Bu sebeple işverenin menfaatlerini korumak adına yasada bazı koruma önlemleri düzenlenmiştir. İş sözleşmesinin devamı sırasında işveren, işçinin sadakat borcunun bir uzantısı olan rekabet etmeme borcu kapsamında korunmaktadır. Anca
123.25 TL. 145 TL.
 %  15
İdari Yargılama Usulü Kanunu; Vergi Yargılaması ile Birlikte
Bu eser, idare ve vergi hukukçularından oluşan geniş bir ekip tarafından kaleme alınmıştır. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun her bir maddesi, doktrin ve yargı kararları ışığında, hem idare hukuku hem de vergi hukuku yönüyle açıklanmaya çalışılmıştır. Her bir madde önce genel itibariyle açıklanmış, sonrasında ise ilgili maddenin vergi yargılamasına ilişkin hususiyetlerine ayrı bir başlıkta yer verilmiştir. Maddelere ilişkin açıklamalarda mümkün olduğunca Danıştay kararlarına referans yapılmış, ye
50.15 TL. 59 TL.
 %  15
Kısa İdare Hukuku
Kitap; özellikle, yükseköğretim kurumlarının lisans ve önlisans bölümlerinde bulunan idare hukuku derslerindeki kısa ve özet ders notu ihtiyacının karşılanması amacıyla kaleme alındığından, gereksiz ve uzun doktriner açıklamalardan kaçınılmış, gerekli olduğu ölçüde dipnotlara yer verilmiştir. 6771 sayılı Kanun'la Anayasa'da yapılan köklü değişikliklerle parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ve bu sisteme uyum amacıyla, Cumhurbaşkanının göreve başlamasından önce, Hüküme
46.75 TL. 55 TL.
 %  15
İdari Dava Takip Rehberi
Kendine özgü kuralları bulunan idari yargılama usulünün iyi bilinmemesi nedeniyle, idari yargı mercilerinde açılan iptal, tam yargı (tazminat) veya vergi davalarının takibinde taraflar, hukuken haklı olsalar bile usulî hatalar nedeniyle hak kaybına uğrayabilmekte ve bu kayıpların daha sonra telafisi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Kitabın bir önceki baskısından bu yana özellikle yargı sistemi ile ilgili değişiklikler olmuş ve bu çerçevede Askeri Yüksek İdare Mahkemesi lağvedilmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet s
63.75 TL. 75 TL.
 %  15
İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Milyonlarca işçinin çalışma saatleri, tatil günleri, sendikal hakkı ve emekliliği gibi konular yasada açıkça belirtilmiştir. Bu konularda en doğru ve en güncel mevzuatı kanun metinleri dizimizin bir parçası olan bu kitaptan edinebilirsiniz.
19.98 TL. 23.5 TL.
 %  15
İdari Yargı Mevzuatı
İdari Yargı'ya dair ilgili tüm kanunların yer aldığı kitaba ilgili harç tarifeleri de eklenmiştir.
6.38 TL. 7.5 TL.
 %  4
İdare Hukuku (2 Cilt, Takım)
İdare ve idare hukuku İdari teşkilat İdari işlemler İdarenin faaliyetleri İdarenin haraket araçları İdarenin sorumluluğu Takım ISBN : 975-7338-87-7 Barkod : 9789757338871 1.Cilt : 975-7338-88-5 Barkod : 9789757338888 2.Cilt : 975-7338-89-3 Barkod : 9789757338895
432 TL. 450 TL.
KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI İDARENİN GENEL ESASLARI İDARE KAVRAMI İDARE HUKUKU İDARİ İŞLEMLER İDARENİN SÖZLEŞMELERİ İDARENİN YETKİLERİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KİTAPTAKİ KONU BAŞLIKLARI İDARENİN GENEL ESASLARI İDARE KAVRAMI İDARE HUKUKU İDARİ İŞLEMLER İDARENİN SÖZLEŞMELERİ İDARENİN YETKİLERİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
45 TL.
 %  15
İdari Yargı Mevzuatı
İdari Yargı'ya dair ilgili tüm kanunların yer aldığı kitaba ilgili harç tarifeleri de eklenmiştir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -İdarî Yargılama Usulü Kanunu (2577) -Danıştay Kanunu (2575) -Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu (2247) -Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri Kanunu (2576) -Kamu Hizmetleri ile İlgili Tahkim Kanunu (4501) -Dilekçe Hakkının Kullanılması Kanunu (3071) -Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982) -İlgili Harç Tarifeleri
6.38 TL. 7.5 TL.
 %  15
Vergi Kanunları
Tüm mali müşavirlerin, muhasebecilerin ve çok sayıda farklı vergiyi ödemek zorunda olan vatandaşların bilmeleri gereken vergi kanunları en güncel hali ile bu kitapta. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları -Gelir Vergisi Kanunu (193) -Kurumlar Vergisi Kanunu(5520) -Vergi Usul Kanunu(213) -Katma Değer Vergisi Kanunu(3065) -Özel Tüketim Vergisi Kanunu(4760) -Amme Alacakları Kanunu(6183) -Damga Vergisi Kanunu(488) -Emlak Vergisi Kanunu(1319) -Harçlar Kanunu(492) -Harç Tarifeleri -Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu(197
21.17 TL. 24.9 TL.
 %  15
Kentsel Dönüşüm
Doğal afet kavramı çok kapsamlı olsa da ilk akla gelen deprem olmaktadır. Türkiye; dünyadaki en etkin deprem kuşaklarından biri üzerinde Akdeniz-Alp-Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Dünyadaki toplam depremlerin beşte birinin meydana geldiği bu kuşak, birbirine karşıt olarak uzanan kırıkların oluşturduğu bir ağ görünümü ile Türkiye'yi, Kuzey, Güney ve Batı'dan üç asli kırık sistemiyle kat etmekte, bu asli sistemlere, yerel kırık zonları da eklenmektedir. Deprem haritası ve bu haritaya esas sismisit
93.5 TL. 110 TL.
 %  4
İdari Yargılama Hukuku
o İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI o İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ o İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL OLMAYAN YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ o İDARİ UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL YOLLARDAN ÇÖZÜMLENMESİ o ALTINCI BÖLÜM İDARİ YARGI DÜZENİ o İDARİ DAVA TÜRLERİ o İPTAL DAVALARI o TAM YARGI DAVALARI o DAVA AÇMA SÜRELERİ o DAVANIN AÇILMASI ve DAVA DİLEKÇELERİ ÜZERİNE İLK İNCELEME o DAVANIN İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASI O KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ o KANUN YOLLARI (KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI) o YARGIL
48 TL. 50 TL.
 %  15
İdarenin Re'sen İcra Yetkisi
Hukuk devletinin en önemli özelliğinin bireylere hukuki güvenlik sunması ve hukukun, devletin her alanına egemen olmasıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için de devlet erklerinin her birinin hukuk kurallarına uygun hareket etmesi ve bu kurallara riayeti temin etmesi önem arz etmektedir. Yürütme erki içerisinde yer alan ve teknik bir işleve sahip idarenin, kamu hizmetlerini yerine getirirken de aynı şekilde hukuka uygun hareket etmesi beklenir. Ancak gerek ihmali bir davranıştan ötürü gerekse hukuk kuralının yan
61.63 TL. 72.5 TL.
 %  10
dari Yargılama Usulünde Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi
Hukuka aykırı deliller konusu, ispat hukukunun içerisinde yer alan ve yasal düzenlemelere rağmen yargı sürecinde kullanılabilirliği hakkında tartışmalar olan bir mesele dir. İlk olarak ceza yargılaması için gündeme gelen mesele hakkında, Anglo-Amerikan hukuk sisteminin uygulandığı ülkelerde kolluğu disipline etmek maksadıyla bu tür delillere mutlak şekilde yasak tatbik edilmektedir. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu Kıta Avrupası hukuk sisteminin uygulandığı ülkelerde ise temel hak ve özgürlüklerin ihlali p
25 TL. 27.78 TL.
 %  15
İdare Hukuku Mevzuatı
İdare Hukuku Mevzuatı Prof. Dr. Süleyman ARSLAN İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat SEZGİNER İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil KAYA İdare Hukuku Öğretim Üyesi Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 14. Baskı Anayasa İlgili Kanunlar Mahkeme Kararları Kaynaklar I. Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatı II. İdari Usul Ve İdari Faaliyet III. Kamu Personeli
70.83 TL. 83.33 TL.
 %  15
İdari Yargı Mevzuatı
İdari Yargı Mevzuatı Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat SEZGİNER İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil KAYA İdare Hukuku Öğretim Üyesi Anayasa İlgili Kanunlar Mahkeme Kararları Kaynaklar İçindekiler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası İdari Yargı Genel Kaynaklar Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun Kaynaklar Danıştay Kanunu Kaynaklar Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanun Kaynaklar
35.42 TL. 41.67 TL.
 %  15
Türk İdari Yargılama Hukuku
Türk İdari Yargılama Hukuku Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat SEZGİNER İdare Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil KAYA İdare Hukuku Öğretim Üyesi İçindekiler 1-Devletin Hukuki Fonksiyonu Olarak Yargı 2- İdari Yargı Yerleri 3- İdari Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler 4- İdari Yargı Yetkisinin Sınırları Ve Kapsamı 5- İdari Dava Türleri 6- İdari Davaların Açılması 7- İdari Davalarda İlk İnceleme 8- Dosyanın Tekemmülü 9- Yürütmenin Durdurulması 10- Duruşma 11- Dosyaların
110.19 TL. 129.63 TL.
BÖLÜM - 1 İDARENİN GENEL ESASLARI İDARE KAVRAMI a. Organik - Yapısal Anlamda İdare b. Fonksiyonel - İşlevsel Anlamda İdare Yasama fonksiyonu ve İdare Yargı fonksiyonu ve İdare Yürütme Fonksiyonu Yürütmenin siyasi nitelikteki İşlemleri İdari Fonksiyonun Özellikleri Devlet İdaresinin Görevleri İDARE HUKUKU 1- İdare Hukuku sistemleri 2- İdare Hukukunun gelişimi 3- İdare Hukukunun Özellikleri 4- İdare hukukunun kaynakları İDARE HUKUKUNA EGEMEN OLAN ANAYASAL İLKELER 1. İdarenin Bütünlüğü a. İdari Vesayet b. Hiy
31.5 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 133 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1