Sonucu Daralt
Kategori
(x)Mevlevilik ve Mevlana
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 9 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Mesnevi Tercümesi
Mesnevî, hakîkate ulaşmak ve Allah'ın sırlarına âgâh olmak isteyenler için bir yoldur. Mesnevî, temizlenmiş kişiler için gönüllere şifâdır. Hüzünleri giderir. Kur'ân'ı açıkça anlamaya yardım eder. Huyları güzelleştirir. diye buyrulmaktadır. Mevlâna, eserini etkili kılmak, fikirlerini, duygularını daha güzel açıklamak için bazı garip, müstesnâ hikâyeleri örnek olarak vermekte, irfân sahibi kişileri âdetâ büyüleyen güzel beyitlerini, bu hikâyeler arasına sıkıştırmaktadır. Birbiri içine giren bu nâdir hikâyele
202.5 TL. 270 TL.
 %  25
Mevlana
Yaydan fırlayan ok gibidir ağızdan çıkınca bir söz. Ve hiç geri dönmüş değildir atıldıkta sonra bir ok. Seli başından bağlar ileriyi gören kişi. Ve geçtiği yerleri harap eder baştan bağlanılmayan sel. Ne tükenmez hazinesin sen ey dil ve ne devasız bir dert! Anadolu Celâleddin Dinle Neyden Ambardaki Fareler Sır odur ki gizli gerek Dili kontrol edebilmek Lokman ile efendisi Alçal ki yükselebilesin Akıl ile ruh Bir iksirdir sabır İki bedende tek gönül Kuşun avcıya ettiği
15 TL. 20 TL.
 %  20
Mevlana'dan Nefesler
Allah'la olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur... ** Âşığın kıblesi Hak'tır. Felsefi aklın kıblesi hayal. Dünya düşkünlerinin kıblesi para, şekle tapanların taş yontulardır. Gönül sahiplerinin kıblesi iyilik ve lütuf, görünüşe tapanlarınki dilberlerin yüzüdür. ** Ümitsizlik edip, gönlüne eziyet etme. Geceye bakıp karartma kendini. Bak ki ne doğacak güneşler vardır. Dünya imkânlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Her şeyin bir çaresi vardır. Ölümden gayri. Bil ki ölümün de çaresi vardır. O da ö
11.11 TL. 13.89 TL.
 %  25
Mesnevi'den Seçmeler (2 Cilt, Takım); Cevahir-i Mesneviyye
Mesnevi´nin kendine has sistematiği içinde, arandığı zaman bulunması epeyce müşkil olan muhtelif konular: Aşk, Ayrılık, Adalet, Doğruluk, Hasret, Sadakat, İbadet... Vs. hakkındaki beyitlerinin seçilip tasnif edildiği bir çalışmaya ihtiyaç duyuluyordu. İşte Şefik Can Cevahir-i Mesneviyye adlı çalışmasıyla bu ihtiyacı karşılamaktadır.
67.5 TL. 90 TL.
 %  25
Mesneviden Hikâyeler
Ünlü şair ve düşünür Mevlânâ Celâleddin Rûmînin her kelimesinde bilgelik emaresi barındıran ve en çok bilinen eseri Mesneviden özenle seçilen bu hikâyeler, insan doğasının özüne inerek yaşam denen sürecin inceliklerini gözler önüne seriyor. Mesnevinin ana çerçevesindeki hikâye korunarak akıcı bir öykü diliyle sunulan ve Mesnevinin özünü barındıran bu kitap, okuyucunun erdem, ahlak ve tecrübe denizinde yelken açmasını sağlayan nitelikli bir kaynak.
18.75 TL. 25 TL.
 %  25
Mesnevi (Ciltli)
Bu değerli eseri Mevlânâ'nın torunu Veled Çelebi İzbudak orijinal elyazmalarından çevirdi, büyük usta Abdülbaki Gölpınarlı yayıma hazırladı. İlk baskısı Hasan Âli Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yaptırılmış ve bugüne kadar sayısız basımı gerçekleştirilmiştir. Her gün bir yerden göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım Ne kadar söz varsa düne ait, Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
97.5 TL. 130 TL.
Tükendi
 %  10
Hukukçu ve Yöneticiler için Mevlana Bilgeliği
İslam dünyasının Mevlâna olarak, Batı dünyasının Rumi diye bildiği evrensel sufi bilge ve düşünür, çok yönlülüğü içinde aynı zamanda yetkin bir hukukçu, devlet teorisi ve siyaset düşünürü kimliğine sahiptir. Mevlâna'nın eserlerine günümüz sosyal bilimleri perspektifinden bakıldığında, çağdaş hukuk ve siyaset gündeminin birçok konusuna değinildiği görülmektedir. Onun zengin düşünce dünyası ve hayatı incelendiğinde, insanlığın günümüzde karşı karşıya kaldığı birçok sorunun çözümünde hukukçular, yöneticiler v
27 TL. 30 TL.
Tükendi
 %  10
Mevlana İle 365 Gün (Ajanda Kitap)
Mevlâna düşüncesini bütüncül ve aşkın gelişim boyutunda ele alan çalışma, dört boyutlu tasarlanmıştır. İlk olarak yılın her günü için Mevlâna okyanusundan insanın beden, zihin ve ruh boyutlarının yanı sıra sosyal ilişkilerine hitap eden, üzerinde düşünüldüğünde kişinin bilincinde yeni açılımlar yapacak, ilhamlar oluşturacak bilgelik incilerine yer verilmiştir. İkinci boyutta, okuyucunun zihninde ve gönlünde oluşacak ilham ve açılımları yazıya dökebileceği veya ajanda gibi kullanabileceği bir alan bırakılmış
18.75 TL. 20.83 TL.
Tükendi
 %  20
Mevlânâ Araştırmaları 1
Mevlana Araştırmaları -1 kitabı, Mevlana, eserleri ve yolu hakkında kaleme alınmış yazılardan oluşmaktadır. Kitapta öncelikle Mevlana´nın hayat hikâyesiyle ilgili makalelere yer verilmiştir. İlk iki yazı, son asrın önemli bilim adamlarından C. Humâî ve H. Ritter´e ait iki yazının çevirisidir. Sonraki üçü ise, önemli klasik kaynaklardan el-Cevahiru´l- Mudiyye fî Tabakâtü´l-Hanefîye, Nesâyimü´l-Muhabbe ve Mevzû´âtü´l-Ulûm´daki aynı konuyla ilgili bilgileri konu edinmektedir. Sultan Veled´in ele alındığı iki y
17.78 TL. 22.22 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 9 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1