Sonucu Daralt
Kategori
(x)İşçi - İşveren
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 11 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  4
Demir - Çelik Sektöründe İş Kazalarının Analizi
İÇERİK 1 GİRİŞ 2 DÜNYA'DA VE AVRUPA'DA İŞ KAZALARI 3 TÜRKİYE'DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE İŞ KAZA İSTATİSTİKLERİ 4 İŞ KAZALARININ MEYDANA GELME NEDENLERİ 5 İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİ VE RİSKİN AZALTILMASI 6 UYGULAMA 7 BULGULAR 8 2017-2018-2019 YILI ÖLÜMCÜL İŞ KAZA SAYILARININ TAHMİN EDİLMESİ 9 SONUÇ VE ÖNERİLER
15.84 TL. 16.5 TL.
1. Kavramsal boyutuyla iş sağlığı ve güvenliği 2. Dünyada ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kavramının tarihi gelişimi 3. İş sağlığı ve güvenliği hakkı ve iş hukuku ile ilişkisi 4. 6331 sayılı kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına güncel yaklaşımların değerlendirilmesi 5. İşverenlerin çalışanların kişiliğini koruma yükümlüğünün iş sağlığı ve güvenliği bağlamında Türk borçlar kanunu açısından değerlendirilmesi 6. Türkiye'de iş güvenliği uzmanlarının hukuki statüsü ve öneriler 7. İş kaz
30 TL.
 %  4
Lojistikte Yatay İşbirliği
1. BÖLÜM LOJİSTİK YÖNETİMİ Lojistik Kavramı: Lojistiğin Önemi Lojistik Faaliyetler Tersine Lojistik Üçüncü Parti Lojistik 2. BÖLÜM LOJİSTİKTE İŞBİRLİĞİ 2.1. İşBirliği Kavramı 2.2. Lojistikte Yatay İşbirliği 2.3. Yatay Lojistik İşbirliği İçin Kritik Başarı Faktörleri 2.4. Yatay Lojistik İşbirliği Modelleri 2.5. Yatay Lojistik İşbirliği Verimliliğini Artırmak İçin Yapısal Kavramlar 3. BÖLÜM YATAY LOJİSTİK İŞBİRLİĞİNİ YÖNETMEK İÇİN DİNAMİK BİR ÇERÇEVE 3.1. Yatay İşbirliği Modelleme Yaklaşımı 3.2. Yatay İşbir
19.2 TL. 20 TL.
1-İş Yükü ve İş performansı Kavramları 2-Bağımsız Denetim ve bağımsız Denetim Kalitesi 3-Çalışmanın Metodolojisi
29 TL.
 %  15
Yönetici Asistanlığı; Tarihçe - Mesleki Bilgi - Uygulama
Kitap, yazarın uzun yıllar Ticaret Liselerinde ve MYO'larda bizzat vermiş olduğu meslek derslerinden biri olan Yönetici Asistanlığı derslerinde edinmiş olduğu mesleki tecrübelerden ve dersler esnasında öğrencilerden gelen sorulardan oluşmaktadır. Eser benzer kitaplara göre bir takım farklılıkları beraberinde getirmiştir. Örneğin Yönetim konularına sadece Batı dünyasındaki literatür taramaları incelenmekle kalınmamış aynı zamanda Türk ve İslam dünyasında yapılan incelemelerden de faydalanılmıştır. Modern a
29.75 TL. 35 TL.
 %  15
Patron Baba ve İşçileri; İşçi Sınıfı, Köylülük ve Paternalizm
Hepinizi bu fabrikadan atacağım. Ben bu fabrikanın babasıyım ve işçiler de benim çocuklarım. Bir babayla çocukları arasına hiçbir şey girmemeli. Artık bu fabrikada size ihtiyaç yok. Siz bittiniz! Kapitalist sistemin üzerinde yeterince durulmayan güçlü bir iktidar biçimi: Paternalizm. Yani patronun bir ağa, bir baba olarak algılandığı, işyerinin ötesinde işçilerin toplumsal ve gündelik hayatı hatta aile hayatı üzerinde belirleyici olduğu bir tahakküm rejimi. Aynı zamanda devlet baba imgesinin fabrikadaki izd
31.03 TL. 36.5 TL.
 %  15
Subliminal A.Ş
Bu kitap yıllar süren araştırmanın ve kuşkuculuğun sonucunda okuyucuda da kuşku yaratmayı amaçlıyor. Özellikle reklamlarda olduğu iddia edilen gizlenmiş simgelerin subliminal etkisi yoksa? Yapılan uygulamalar insan davranışları üzerinde söylendiği gibi etkili değilse? Aslında etkili oldukları yönündeki inançlar yüzünden etkili oluyorsa? Subliminal A.Ş. Tüket - İtaat Et, eğitimci ve akademisyen Ferdi Bişkin'in subliminal algı ve reklamcılık üzerine yıllardır yürüttüğü çalışmaların olgunlaşmış fikirler olara
14.17 TL. 16.67 TL.
 %  15
Kayıp İşçi Kadınlar; Kayıtdışı Çalışmaya Dair Bir Alan Araştırması
...ben orda çalışırken sigortam yoktu. Maaşımız da bizim emeğimizin karşılığı değildi. Hep bundan üzülüyorduk. Tozlu bir ortamdı. Çok toz oluyordu. Havasız bir ortamdı. Hamile olduğum için hiçbir katkı almadım, artı ordan çıkartıldım. Biliyorsunuz iş yerleri sık sık eleman değiştirir. Çok uzun süreli çalıştırmazlar. Kapıda bir sürü insan vardır. Yeni yeni insanlar alırlar. Çok uzun kıdem yapmazlar. Çoğu henüz çocukken çalışmaya başlamış 213 kadın işçinin kayıtdışı çalışma deneyimleri... Merdivenaltı ter at
30.6 TL. 36 TL.
 %  15
Taşeronlukla Nasıl Mücadele Edilir?; TaşeroN İşçisinin Mücadele El Kitabı
Taşeron işçisi misiniz Veya AKP hükümetinin dertlerine derman olabileceğini sanarak umutlarını hükümete bağlamış bir taşeron işçisi misiniz Basına yansıyan taşeron işçilerine müjde başlıklı haberlere samimi olarak inanıyor musunuz Sık sık umutlanıyor musunuz AKPye hayır dua ediyor musunuz Yaşadığı haksızlıklara ve mağduriyete karşı mücadele eden veya etme niyetinde olan bir kişi misiniz Veya büyük haksızlıkların ve sömürünün geçerli olduğu bir alanı öğrenmeye çalışan biri misiniz Bu kitap bu kadar ço
5.1 TL. 6 TL.
Tükendi
Günümüz bilgi toplumunda hız ve kaliteye verilen önem arttıkça, pek çok sektörde işe yaklaşım, düşünce ve iş modellerinde köklü değişimler görülmektedir. Bu değişimler insan kaynaklarını firmaların rekabet gücü açısından stratejik öneme sahip bir konuma ulaştırmıştır. Artan rekabet ve gelişen teknoloji karşısında yaratıcı, yenilikçi, bilgili, deneyimli insanları işletmeye çekmek önemli olduğu gibi bunların işletmede tutarak en etkili biçimde yönetmek daha da önemli bir konudur...
25 TL.
Tükendi
 %  20
Bir İşçinin Günlüğünden
Sıralama : Göster :
Toplam 11 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1