Sonucu Daralt
Kategori
(x)Antropoloji - Etnoloji
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 83 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  10
İnekler Domuzlar Savaşlar ve Cadılar - Kültür Bilmeceleri
Hintliler neden ineklere tapar? Yahudiler ve Müslümanlar neden domuz eti yemeyi reddederler? Ortaçağdan sonra Avrupa'da neden bu kadar çok sayıda insan cadılara inanmıştı? Günümüzün popüler kültüründe nasıl oldu da cadılar o eski güçlerine kavuştular? Yamyamlar ve Krallar, Kültürlerin Kökenleri adlı yapıtın ünlü yazarı Marvin Harris insan davranışı konusunda akılları karıştıran bu tür soruları yanıtlarken, bir halkın davranış ne denli garip görünürse görünsün onu yaratan kaynaklarının mutlaka bulunup açık
39.6 TL. 44 TL.
 %  10
Beslenme Kültürü ve İnsan
Hiçbir bitkisel ya da hayvansal ürün tek başına insan vücudu için mucize yaratıcı bir etkiye sahip değildir. Her besinin kendine göre az ya da çok yararları bulunur. Kansere karşı koruyucu özelliği olduğu, kolesterolümüzü düşürdüğü, kan şekerimizi düzenlediği, kalp ve damar hastalıklarına yakalanmamızı önlediği, fazla kilolarımızı atmamıza yardımcı olduğu ya da uzun yaşamamıza katkıda bulunduğu savunulan bazı besinlerin uzun süreli kürünü uygulayıp onlardan mucize beklenilmemelidir. Sağlıklı kalmak istiyors
17.1 TL. 19 TL.
 %  27
Şiddet ve Kutsal
René Girard, Şiddet ve Kutsal'da şiddetin kaynağında kutsalın bulunduğunu iddia ediyor. Uygarlığımızın merkezindeki yapının köklerine inerek tarih boyunca görüldüğü, edebiyat ve mitte temsil edildiği haliyle şiddeti araştırıyor. İnsan kötülüğüne dair çığır açan bu incelemede İncil anlatıları ile Yunan tragedyalarını özgün bir bakış açısıyla yeniden okumasının yanı sıra, tarihin ilk kültürel ve toplumsal kurumlarına ve ilk kurban törenlerine evrensel bir açıklama getirmek için sosyoloji, etnoloji ve psikanal
30.66 TL. 42 TL.
 %  15
Aramızdaki Ağaç
Sema Kaygusuz'un düz yazılarını bir araya getirdiği Aramızdaki Ağaç 21 yazıdan oluşuyor. Şimdi diyorum ki dost, aramıza koyacağımız udu henüz hak etmedik biz. Meragi'nin bestelediği Şirazi güftelerinden bihaber kan koklayan vahşi hayvanlar gibi kör olası cahilliğimizle ömürsüz güzelliği arıyoruz yüreğimizde. Ne kültürsüzlükle ne de savaşla açıklanabilecek bir nasipsizlik bizimkisi. İnsanı anbean çürüten meraksızlık. Diyorum ki, gel yürekten bir meydan okumayla aramıza ud-i mükemmel'i koyalım. Parçalamak iç
14.45 TL. 17 TL.
 %  15
Zazalar; Tarih, Kültür ve Kimlik
Anadolu'nun Doğu ve Güneydoğusu'nda yerleşik bir topluluk olan Zazalar üzerine bugüne kadar yapılan çalışmaların çoğunda, bu önemli topluluk sadece linguistik ve filolojik veriler üzerinden tanımlanagelmektedir. Anthony Smith'in bir etnik topluluğun temel öğeleri olarak gördüğü, kolektif isim, ortak soy miti, ortak tarih, ortak kültür, ortak teritorya ve dayanışma duygusu gibi ortak kavramlar, bu çalışmaların konusu olmadı. Dolayısıyla çalışmaların çoğu bu yanlarıyla eksik kaldı.Ercan Çağlayan'ın Zazalar: T
25.5 TL. 30 TL.
 %  15
Akrabalık Nedir, Ne Değildir?
Akrabalık kültürdür, biyoloji değil. Alanının en yetkin isimlerinden biri olan Marshall Sahlins, iki bölümden oluşan bu kısa ama yoğun çalışmasında insanların sahip olduğu en güçlü bağ ?akrabalık? konusunda kitapta özetlenen tezi zengin bir antropolojik malzeme eşliğinde serimlemektedir. Aristoteles?ten Levy-Bruhl?a, Durkheim?dan David Schneider?a varasıya önemli düşünürlerin konu ile ilgili görüşlerini aktaran, Maorilerden İngilizlere ve Yeni Gine?nin Korowai halkına dek uzanan bir yelpazede değişik toplul
18.7 TL. 22 TL.
 %  10
Dünden Bugüne İnsan
Bu kitap, biyokültürel bir varlık olarak insanın canlılar dünyasındaki yeri, geçmişten günümüze uzanan değişim süreci ve yeryüzünde yaşayan çeşitli insan toplulukları konusunda okura derli toplu bir fikir verebilmek amacıyla hazırlandı. Günümüzde antropologlar ırkların kendisinden çok ırkçılık düşüncesinin neden ve nasıl filizlendiğiyle ilgilenmektedir. diyor Michael C. Howard.Gerçekten de antropoloji, insanın sergilediği olağanüstü biyolojik ve kültürel çeşitliliğin, farklı ortamlara uyum gösterme hususun
67.5 TL. 75 TL.
 %  10
Yamyamlar ve Krallar
Amerikalı seçkin antropolog Marvin Harris, bu parlak ve esaslı araştırmasında, kültürel davranışın -genellikle ilk bakışta çok şaşırtıcı olan- o sonsuz çeşitliliğinin, belirli ekolojik koşullara uyum sağlamayla açıklanabileceğini gösteriyor. Harris'in amacı, Darwin'in biyolojik formların evrimini açık-laması gibi, kültürel formların evrimini, yani kültürlerin özgün formlarının farklı ekolojik koşullara göre değişimini göstermektir. İnsan kültürleri ve toplumların yükseliş ve çöküşlerine dair üstün bir yorum
57.6 TL. 64 TL.
 %  25
Yaban Düşünce
Toplum bilimlerini belki de temelinden sarsan, açtığı yeni ufuklar, getirdiği farklı boyutlarla insanı bambaşka ve çok daha zengin bir düzlemde ele alan budunbilimin önde gelen isimlerinden Claude Levi-Strauss, Yaban Düşünce ile yalnızca bir/birçok bilimin önünü açmakla kalmamış, aynı zamanda da yapısalcılık yaklaşımının uygulanım alanını genişletmiştir. Yazarın yöntem sorunlarını ve tarih yaklaşımını sergilerken, zamanda da ilkel olarak adlandırılan toplulukların düşünce sistemlerini de ele alan bu temel y
28.5 TL. 38 TL.
 %  25
Hüzünlü Dönenceler
Saussure'ün Genel Dilbilim Dersleri, Freud'un Düşlerinin Yorumu, Wittgenstein'ın Tractatusu yüzyılın düşünce yaşamında ne oranda önem taşıyorsa, Claude Levi-Strauss'un Hüzünlü Dönenceleri de o oranda önem taşır. Antropolojinin bu çağdaş klasiği ilk kez dilimize kazandırılıyor. Levi-Strauss öncü bir bilim adamı olmasının ötesinde, dili kullanışındaki ustalığı, Avrupa-merkezliliği aşan bakışı ve lirik denilebilecek üslubuyla neredeyse Proust'la boy ölçüşen bir yazar kimliğiyle karşımıza çıkıyor. Soru şu: İlk-
36 TL. 48 TL.
 %  15
Etnografik Hikâyeler; Türkiye'de Alan Araştırması Deneyimleri
Antropologlar, alan çalışması sırasında yaşadıkları çeşitli kişisel deneyimleri arkadaş sohbetlerinde sık sık dillendirirler. Ama nitel çalışmalar kâğıda dökülürken önemsiz detaylar, terslikler, hatta başarısızlıklar olarak görülen bu deneyimler genellikle yansıtılmaz. Oysa araştırmacının sahada karşılaştığı ya da dahil olduğu kimi durumlar (kimlik çatışmaları, bürokratik ve ideolojik engeller gibi), araştırmanın ilerleyişini etkilediği gibi, yönünü dahi değiştirebilir. Etnografik Hikâyeler, işte bu kişisel
23.8 TL. 28 TL.
 %  15
Hepimiz Yamyamız
Claude Lévi-Strauss gibi, uzaktan bakmayı tercih ettiğini açıklamış bir antropolog, günlük bir gazeteye yazı yazacak olsaydı ortaya nasıl bir toplam çıkardı? Bu sorunun cevabını temsil ediyor Hepimiz Yamyamız: Lévi-Straussun 1989-2000 yılları arasında İtalyan La Repubblica gazetesine yazdığı yazılardan oluşuyor esasen. Yeri geldiğinde deli dana hastalığı veya Lady Diananın ölümü gibi güncel konulardan hareket eden bu yazılarda, bir yandan antropolojinin ana temaları ele alınıyor, bir yandan da modernliğin g
19.13 TL. 22.5 TL.
 %  15
Yabancı; Sürgün Üzerine İki Deneme
Richard Sennett'in düşünce hayatı insanların şehirlerde nasıl yaşadıklarını araştırmakla geçmiştir. Bu kitapta bir araya getirdiği iki denemede kendi dönemlerinde dünyanın en büyük iki şehri olan Venedik ve Paris'i ziyaret ederek sürgünlerin hem coğrafi hem de manevi mekân içindeki durumu üzerine düşünüyor. İlk bölümde Rönesans dönemi Venedik'inde devletin dayattığı yabancılık statüsünün zengin bir topluluk kimliğine tercüme edildiği Yahudi gettosunu ele alıyor. İkinci bölümde ise siyasi sürgünlerin topland
13.6 TL. 16 TL.
 %  15
Antropolojiye Giriş; Kültür ve Mekân Hikayeleri
Antropologlar aynı zamanda birer hikaye anlatıcısıdırlar. Ortak paydaları ise fiilen orada olmalarıdır. İşte bu yaklaşım, antropolojiyi diğer sosyal bilimlerden ayıran yaklaşımdır. Antropolojiye Giriş: Kültür ve Mekân Hikayeleri oldukça kendine has bir antropoloji ders kitabı. Kültürler ve kavramlar üzerine bir olgu yığını sunmak yerine, öğrencilerin antropolojiyi belirli zamanlardaki ve mekânlardaki kültürel karşılaşmalardan ortaya çıkan bir dizi hikaye üzerinden düşünmelerini amaçlıyor. Antropoloji disip
29.75 TL. 35 TL.
 %  10
Kültürel Antropoloji
Yazarlar: William Haviland, Herald E. L. Prins, Dana Walrath, Bunny Mcbride İnsanın dünya üzerindeki serüvenini bütün renkleri ve çeşitliliğiyle teneffüs etmek isterseniz antropoloji bilimiyle tanışmalısınız. Antropoloji bütün bilimler içinde en özgürlükçü olanıdır. Zira ırksal ya da kültürel üstünlük iddialarının asılsız olduğunu kanıtlamakla kalmamış, nerede ve ne zaman yaşadıkları konusunda ayırım göz etmeksizin bütün insan topluluklarını inceleyerek insan doğasını alimlerin düşüncelerinden ya da labrat
76.5 TL. 85 TL.
 %  10
Uygarlıkların Grameri
Düne ait olaylar, şimdinin dünyasını hem tek başına açıklamakta hem de açıklamamaktadır. Aslında şimdiki zaman, çok daha eski deneylerin farklı derecelerdeki uzantısıdır. Şimdiki zaman, geçmiş yüzyıllardan, hatta insanlığın günümüze kadar yaşadığı tarihsel evrimin tümünden beslenmektedir. Hepimizin, kendiliğinden bir biçimde, bizi çevreleyen dünyayı yalnızca kendi hayatımızın çok kısa süresi içinde ele alma ve dünya tarihini, her şeyin (savaşlar, çarpışmalar zirve toplantıları, siyasal bunalımlar, devrim gü
100.8 TL. 112 TL.
 %  15
Akıntıya Karşı; Ermeni Soykırımında Emirlere Karşı Gelenler, Kurtaranlar, Direnenler
1915'te emirlere karşı gelerek Ermenileri ölüm yolculuğundan kurtarmaya çalışan devlet memurları, din adamları, aşiret reisleri, köy ağaları ve sıradan insanlar da vardı. Bazıları dinî inançları gereğib ya da bir tür şeref ve itibar anlayışıyla; bazıları insani açıdan yapılanları kabul edilemez bulduğu ya da memleketleri için bir felaket olduğunu düşünerek yapılanlara karşı çıktılar. Akıntıya Karşı bu insanların hikâyelerini aktarırken, bu tür araştırmalarda karşılaşılabilecek sorunları ve tuzakları da hass
31.03 TL. 36.5 TL.
 %  15
Sumerliler Türklerin Bir Koludur; Sumer - Türk Kültür Bağları
Ünlü Sumerolog Muazzez İlmiye Çığ, bu çalışmasında, Türkler ile Sumerliler arasındaki kültür ve dil bağlantılarını bir araya getirerek Sumerliler Türklerin Bir Koludur diyor. Çığ'ın ilk kanıtı ortak adlar... Altay Dağları'nın en yüksek noktasının adı, Üç Sumer Dağı. Durun hem Türkçe'de hem de Sumerce'de yurt demek. Sumercede kur Türkçe'de kurgan yeraltı demek. Sumercede dingir Türkçe'de tengir tanrı demek. Sayılar da Türk-Sumer bağlantısına tanıklık ediyor... Sumerlilerde 7 dağ aşmak, 7 kapı geçmek, 7 ka
19.68 TL. 23.15 TL.
 %  20
Siyasal Antropoloji
Bütün insan toplumları siyaset üretir ve hepsi de tarihin akışından etkilenirler. Uzun süre antropoloji biliminin marjinal bir dalı olarak görülen Siyasal Antropoloji, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, özellikle de 1960'lı yıllarla birlikte yeni bir disiplin olarak kendini kabul ettirdi. Bu gelişmede belirleyici rol oynamış eserlerden biri de hiç kuşkusuz Georges Balandier'nin kitabıydı. Yazarın, tarihin itibarının iade edilmesine yönelik güncel girişimler arasında saydığı bu kitapta, toplumların içsel dinam
17.78 TL. 22.22 TL.
 %  15
Antropoloji; Kuramlar, Kuramcılar
Bu kitabı, ülkede giderek yaygınlaştığına sevinçle tanık olduğumuz antropoloji ilgisine katkıda bulunmak üzere hazırladık. Ve güncel tartışmalara dek tüm kuramsal yönelişleri, arka planlarıyla birlikte kapsamaya çabaladık. Son yıllarda Türkiye'de antropolojiyle ilgili pek çok kitap yayımlandı. Ancak kuramların tarihine ilişkin derli-toplu bir çalışma, şimdiye kadar ne yazık ki yoktu. Dolayısıyla elinizdeki çalışma/ kendi ilgi alanında bir ilk olmanın kıvancını taşıyor. Kitap, sayıları giderek artan antrop
34 TL. 40 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 83 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1