Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı
(x)Gazi Kitabevi
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
Finansal Yönetimin İlkeleri
1. Giriş 2. Risk ve Getiri 3. Paranın Zaman Değerlemesi 4. Tahvil Değerlemesi 5. Hisse Senedi Değerlemesi 6. Finansal Tablolar ve Nakit Akımları 7. Finansal Analiz 8. Finansal planlama 9. Finansman Kararları 10. Yatırım Kararları 11. Kar Payı Dağıtım Kararları 12. Portföy Performansının Ölçülmesi
32 TL. 40 TL.
 %  20
2. Meşrutiyet Dönemi Beden Eğitiminde Çağdaş Dönüşümler
2. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918) 2. Meşrutiyet Dönemi Beden Eğitiminde Çağdaş Dönüşümler
16 TL. 20 TL.
 %  20
Sporda Stres Yönetimi ve Teknikleri
1-Stres Kavramına Genel Bakış 2- Yoğun Stres Ortamları 3-Stresi Kontrol Altına Alma Yolları 4-Stresle Baş Edebilme Teknikleri
20 TL. 25 TL.
 %  20
Seramik Tarihçe - Teknoloji - Uygulama
İçindekiler 1-Seramiğin Tanımı ve Sınıflandırılması 2-Seramiğin Tarihsel Gelişimi 3-Seramik Ham Maddeleri Jeolojisi ve kil kaolin 4-Seramik Ham maddelerin fiziksel özellikleri 5-Kuvars 6-feldspat 7-Talk,profillit 8-Wollastonit, Muskovit, Kyanit ve mermer manyezit, dolamit 9-Seramiği Tanıma metodları 10-Seramik operasyonu ve prosesleri 11-Katıların taşınması 12-Akışkanların akımı ve taşınması 13-Kırma ve öğütme 14-Karıştırma 15-Ayırma 16-süzme 17-Şekillendirme 18-Kurutma 19-Pişirme(fırınlar) 20-Silikat teşek
48 TL. 60 TL.
 %  20
2019 Bobi Frs; Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Uygulama ve Yorumları
Bobi  Frs uygulamadaki boşluğu doldurmak amacıyla çıkmıştır. MSUGT çağdaş ihtiyaçları karşılamaktan uzak, TMS/TFRS'ler ise karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, Kayik dışındaki şirketlerin uygulayacağı çağdaş bir finansal raporlama sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bobi Frs'nin uygulama kapsamı TMS/TFRS'lerden daha büyüktür. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bu standardın önemi daha da artacaktır. Kitabımız, Bobi Frs'yi ele alan ilk kitaptır. Kitabın amacı, uygulamacılara yeni düzenlemeyi tanıtmak ve bazı e
48 TL. 60 TL.
 %  20
Vergi Revizyonu ve Muhasebesi
İçindekiler - Gelir üzerinden alınan vergilerde matrah - Vergi Matrahının Şekilsel olarak belirlenme süreci - Vergi matrahının esas olarak belirlenmesi süreci : Değerlendirme - İşletmelerin iktisadi kıymetlerinin değerleme işlemleri
33.6 TL. 42 TL.
 %  20
Sessizliğin Tapınağında
Etkin meditasyon uygulamasının doruk noktasına, zihindeki ve farkındalıktaki dalgalanmalar ve değişimler sona erdiğinde, geriye sadece Saf Bilinç kaldığında ulaşılır.
20 TL. 25 TL.
 %  20
Stratejik Yönetim
İçindekiler 1-strateji ve stratejik yönetim2-stratejik yönetim araç,teknik ve yaklaşımları3-işletmelerde stratejik analiz4-işletmelerde rekabet kavramı, gelişimi ve rekabet teorileri5-temel işletme stratejileri6-işletmeler arası işbirliği stratejileri7-kobilerde stratejik yönetim8-hizmet işletmelerinde stratejik yönetim9-kâr amacı gütmeyen örgütler ve sivil toplum kuruluşlarında stratejik yönetim10-stratejik yönetim bağlamında kriz yönetimi11-stratejik performans yönetimi12-stratejik liderlik13-stratejik yö
44 TL. 55 TL.
 %  20
Değişen Pazarlama Anlayışı: Yeni Pazarlama Yaklaşımları
Teknolojideki değişim, iletişimin, lojistiğin gelişmesi geleneksel yöntemlerin,tekniklerin yetersiz kalmasına neden olmuştur. Geçmişte başarı elde edilmesini sağlayan uygulamalar yetersiz kalmaya başlamış, dolayısıyla bu durum pazarlama faaliyetlerinde de yenilik ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Pazarda var olmak, rekabet edilebilir olmak için pazarlama yöneticileri yenilikleri hızlıca benimseyip firmalara ve ürünlere uygulamaya başlamışlardır.Bu kitapta Gerilla Pazarlamaya ilişkin kavramsal bil
29.6 TL. 37 TL.
 %  20
Tap Maliye
Sevgili Arkadaşlar, Bu çalışma, KPSS başta olmak üzere kurumlarca düzenlenen A grubu yarışma sınavlarına hazırlık amacıyla hazırlanmış olup akademik bir amaç taşımamaktadır. Çalışmanın iki açıdan bu sınavlara hazırlanan öğrencilere ve mezunlara katkı sağlaması beklenmektedir. İlki, özellikle 2006 yılından itibaren test sınavlarının analitik yorumlama ve ölçümleme niteliğinin ön plana çıkması; ikincisi ise kurumların KPSS sonrası yaptığı sınavların kapsamının artan rekabete bağlı olarak genişlemesidir. Çalış
27.6 TL. 34.5 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1