Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
1 Blokzincir teknolojisi ve iç denetim 2 Sağlık kurumlarında iç kontrol ve iç denetim 3 Hastane işletmelerinde risk değerlendirme süreci 4 Hile denetiminde proaktif ve reaktif açıdan yaklaşım 5 Sigortacılık sektöründe uzaktan denetim yaklaşımının ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler açısından değerlendirilmesi
25 TL.
1 Denetimde işletme çevresinin analizinin BDS 315 kapsamında Değerlendirilmesi: Bist perakende ticaret sektöründe uygulama 2 BDS 315 denetimde önemli yanlışlık riskinin belirlenmesi: Vaka Çalışmaları 3 Parasal birim örneklemesi, mermer işletmesi üzerine bir uygulama 4 Büyük veri bağımsız denetim kanıtları 5 Bağımsız denetimde analitik inceleme prosedürleri ve örnek uygulamalar 6 BDS 570 işletmenin sürekliliği standardı kapsamında Bist spor endeksinde yer alan şirketlerin bağımsız denetim raporlarının incele
32 TL.
1 TRABLUSGARB AHVÂLİ YENİ DÜNYA 2 İFADE-İ MAHSÛSA 3.TRABLUSGARB AHVÂLİ 4 HUMS LİVASININ AHVÂL-İ UMÛMİYYE VE USÛL-I İDARİYYESİ 5 FİZAN SANCAĞI 6 CEBEL-İ GARBÎ SANCAĞI 7 TRABLUSGARB'IN MA'MUZÂFÂT MERKEZİ 8 TRABLUSGARB AHALİSİNİN AHVÂL-İ RÛHİYE VE İCTİMAÎYESİ
15 TL.
1 Grup Psikoterapisinin Tanımı 2 Grup Psikoterapisinin Tarihsel Gelişimi 3 Grup Psikoterapisinin Ülkerler Göre Gelişimi 4 Grup Psikoterapisinin Sınıflandırılması 5 Grup Oluşturmada İlkeler 6 Grup Psikoterapisinde Yapısal Organizasyon 7 Grup Mekanizmaları 8 Grup Psikoterapisinde Kullnılan Teknikler 9 Grup Psikoterapisini Temel Alan Diğer 'Terapötik' Grup Yaklaşımları 10 Grup Psikoterapisinin Olumlu Yönleri 11 Grup Psikoterapisinin Olumsuz Yönleri
20 TL.
1 Kültürel çalışmalar: Bir başkaldırı öyküsü 2 Düşümsellik ve medya okuryazarlığı: Daha iyi bir yaşam arayışı 3 Marx,markxszim, medya ve kültür 4 Televizyonda temsil neden önemli 5 Dijital kültür ve film izleme 6 American Gods Dizisinde kültürler arası iletişimin izini sürmek 7 Queer birey, ulusötesi ve sinema temsil odağında kimlik krizi 8 Queer reklemında erkeklik eleştirisi Gmag Babablar Günüü reklemları 9 'Filmin sonu böyle mi olmalıydı?' Canım Kardeşim filminde sunulan toplumsal gerçekliğin LÖSEV rekla
32.5 TL.
1 Obezite ve Egzersiz 2 Diyabet ve Egzersiz 3 Kardiyovasküler Hastalıklar ve Egzersiz 4 Kas İskelet Hastalıkları ve Egzersiz 5 Solunum Hastalıkları ve Egzesiz 6 Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Ezgersiz
32 TL.
1 BÖLÜM ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ 2 BÖLÜM BİRİNCİ NESİL ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ TEKNİKLERİ 3 BÖLÜM İKİNCİ NESİ ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ TEKNİKLERİ
18 TL.
 %  20
Asya-Pasifik Çalışmalarında Yeni Ufuklar
Asya'nın yükselişi Türkiye için ne anlama geliyor? Bölgedeki dinamiklerin tetiklediği askerî yakınlaşmalar dünya güç dengelerini nasıl etkileyecek? Çin'in önayak olduğu kuşak ve yol girişimi gibi dev projeler Ortadoğu'nun çehresini nasıl değiştirecek? ABD donanmasının egemen olduğu Pasifik Okyanusunda ortak bir bölgesel kimlik inşa edilebilir mi? Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (MURCIR) ev sahipliğinde düzenlenen Asya-Pasifik Çalışmalarında Yeni Ufuklar Çalıştay
25.6 TL. 32 TL.
 %  10
Hukuka Giriş
Kitabımızın görmüş olduğu ilgide çeşitli etmenlerin rolü vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir: - Hukuk, toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar demetinin en önemli bölümünü oluşturan bir bütündür. Ancak, ahlak, din ve görgü kuralarıyla hukuk arasında ilişkiler ve etkileşimler olduğuda bir gerçektir. Bu nedenle, kitapta, hukukla ahlak, din ve görgü kuralları arasındaki ilişkiler ve etkileşimlerle ilgili bilgiler verilmesi çok yararlı bulunmuştur. - Kitapta verilen bilgilerin sistematik bir bütünlük içermesine
49.5 TL. 55 TL.
 %  15
Fare ile Köstebek
İmdat! diye bağırdı Köstebek ertesi sabah. Resmen boğuluyorum. Kendini nasıl hissettiğini biliyorum dedi Fare. Haydi, ortalığı toplamamız gerek. Ama daha dün topladık dedi Köstebek. Topladık ancak her şeyi yanlış yaptık. Görüyorsun, asıl sorun eşya. Çok fazla eşyamız var. Hepsini toplamadık. Bir odadan diğerine taşıdık. Eşyadan tamamıyla kurtulmamız gerek. Ama ben eşyayı seviyorum. Eşya hiçbir şeye benzemez, günün birinde yararı olabilir. Ya eşyan olur ya hareket edeceğin alan. İkisi bir arada olmaz. *** Fa
34 TL. 40 TL.
DEĞER VE ÇALIŞMA DEĞERİ 1.1. Değer Tanımı ve Değerle Bağlantılı Kavramlar 1.2. Değer Yaklaşımları Çerçevesinde Değer Sınıflandırmaları 1.3. Çalışma Değerleri 1.4. Çalışma Değerlerinde Öne Çıkan Yaklaşımlar 1.5. Çalışma Değerleri İle İlgili Geliştirilen Ölçekler KUŞAK SINIFLANDIRMALARI VE KUŞAKLARIN ÇALIŞMA DEĞERLERİ 2.1. Kuşak Kavramı 2.2. Kuşak Kavramının Tarihsel Gelişimi 2.3. Kuşak Sınıflandırmaları 2.4. Kuşakların Çalışma Değerleri TÜRKİYE'DE KUŞAKLAR VE ÇALIŞMA DEĞERLERİ 3.1. Sessiz Kuşak ve Çalışma De
25 TL.
 %  10
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu
Eserin konusunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesinde yer alan Çevrenin Kasten Kirletilmesi hükmünün incelenmesi oluşturmaktadır. Her ne kadar çevreye ilişkin tartışmalar kamuoyunda büyük yer kaplasa da, çevrenin kirletilmesini suç haline getiren bu hükmün ceza hukuku literatüründe detaylıca değerlendirildiği eser sayısının az olduğu görülmüştür. Eseri TCK m. 181'e ilişkin akademik tartışmalara katkıda bulunması amacı ve umuduyla hazırlamış bulunmaktayım. Tez çalışmasının elinizde bulunan esere ç
40.5 TL. 45 TL.
 %  10
Türk Hukukunda Kamu Alacaklarını Güvence Altına Alan Önlemler
Kamu hizmetlerinin devamlılığı açısından hayati öneme sahip olan kamu alacaklarının tam ve zamanında tahsil edilmelerinin sağlanması ve bunu sağlamak için kamu alacaklarının her aşamada güvence altına alınmasının gerekliliği düşüncesiyle bu çalışmada kamu alacaklarının güvence altına alınmasını sağlayan önlemler kanuni düzenlemeler, doktrin ve yargı kararları doğrultusunda incelenmiştir. Başta 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun olmak üzere pek çok kanunda kamu alacaklarını güvence al
46.8 TL. 52 TL.
 %  10
Siyasal Katılım Aracı Olarak Referandum: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları
Tarihsel süreç içinde istikrarlı demokrasilerde gerçekleşen başarılı ve demokratik referandum örnekleri olmakla birlikte otoriter yönetimler tarafından manipüle edilerek kötüye kullanılmış birçok referandum uygulaması bulunmaktadır. Hatta yöntem olarak çoğunlukçu modeli temsil ettiği için referandumun, demokratik yönetimler tarafından başlatılmış olsa dahi, siyasal birtakım hesaplarla gerçekleştirildiği ve bu nedenle azınlık hakları bakımından tehdit oluşturduğu ileri sürülmüştür. Buna karşın, referandumun
49.5 TL. 55 TL.
 %  10
Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Halka Ait Anayasacılık
Bir gün adamın biri, restorana gider ve menüden tavuk seçer. Ancak garson, tavuğun bittiğini söyler. Bunun üzerine adam, o zaman et olsun der ancak garson, etin de bittiğini söyler. Adam, sormaya devam eder ve menüden neyi istese bitti şeklinde yanıt alır. Bunun üzerine adam, garsona dönerek şöyle der: Ben bunun menü olduğunu düşünmüştüm, anayasa değil!
29.7 TL. 33 TL.
 %  25
Cecü'nün Yer Cüceleri
Bomba ve General Bir bombanın içine kapatılmış üzgün atomlar ve ne pahasına olursa olsun savaş çıkarmak isteyen bir general... Üç Kozmonot Altı kollu bir Marslıya rastlayan üç kuşkucu kozmonot Cecü'nün Yer Cüceleri Mutlu masum yaşayıp giden küçük bir gezegene uygarlığı götüreceğini iddia eden kendini beğenmiş bir İmparator
21 TL. 28 TL.
Keşmir'in Konumu Keşmir'in Adı, Dili ve Keşmirlilerin Irkı Hakkında Bölgenin Siyasi Tarihi Nagalar Devri Pisachalar Maurya İmparatorluğu ve Aşoka Kuşanlar Ak Hunlar Karkota Hanedanlığı Raca Laltadat Avanti Varman, Casengah ve Hindu Hükümetlerin Keşmir'deki Hâkimiyetlerinin Sonu Keşmir'de Müslüman Devletler Dönemi ve İslam'ın Bölgede Yayılışı Rançin (Sultan Sadruddin) Şah Miri Hanedanlığı Çak Hanedanlığı Babür İmparatorluğu Dönemi Afganlar Dönemi (Peştun Durrani Devleti) Sihler Dönemi Amritsar Anlaşması ve K
15 TL.
1 Söz öbekleri I 2 Söz öbekleri II 3 Tümce türleri I 4 Tümce türleri II 5 Söz öbekleri ve tümce çözümlemeleri için metinlerden seçilmiş tümceler
30 TL.
İnsan haklarını temel alan aktivist örgütleme Tarihsel kökenleri ve görünümleriyle toplumsal cinsiyet eşitsizliği Kadın Hareketi ve feminist kuramlar Erkeklikler Toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve sığınma evleri Cinsellik tarihi ve lgbt+ hakları İnsanın değerinin korunması talepleri olarak insan hakları Etik ve hukuki bir sorun olarak insan hakları
27.5 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1