Sonucu Daralt
Kategori
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Pes Etme Mucizeler Yolda
Her şeyin bir zamanı var ve her şeyin bir nedeni... Hayatı kabullen. Her şey olması gerektiği gibi, korkma. Sen de tam olman gereken yerdesin. Kalpten istediğin şeye ulaşmak için, zihninden geçenleri değil, tam da ihtiyacın olan deneyimleri yaşayacaksın. Sakin ol. Geç kalmadın. Erken de değil. Kaç yaşında olduğunun bir önemi yok... Kimlerden ileri ya da geri olduğunun da... Kaç yaşında hissettiğinin, kendini nerede görmek istediğinin ve şu an nerede olduğunun farkında olman mühim... Yaşaman gerekeni yaşıyor
18 TL. 24 TL.
Meri Çevik Simyonidis 5 Haziran 1972'de İstanbul'da doğdu. Selanik Aristoteles Üniversitesi Felsefe ve Pedagoji Bölümünden mezun oldu. İstanbul Yunanistan Başkonsolosluğu'nda 25 sene memur olarak görev yaptı. Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya devam etti ve 2013 yılında Bebek'te Mezedaki adını verdiği restoranı açtı. Ardından Cantina by Mezedaki ve Mezedaki-Online'ı da kurarak daha fazla lezzet severe ulaştı. Yazarın, Yunanca olarak yayımlanan To Proto Skalopati - Birinci Basamak (Ekdotiki Athinon, 200
28 TL.
 %  20
Beyaz Zambaklar Ülkesinde; Atatürk'ün Talimatıyla Okulların Müfredatına Dahil Edilen Kitap
Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Bataklıklar Ülkesi olarak adlandırılan küçük bir kuzey ülkesinin destansı hikâyesini konu edinmektedir. Finlandiya, doğal kaynakları sınırlı olan, yıllarca büyük ülkelerin egemenliği altında kalmış yoksul bir ülkedir. Ancak, Grigori Petrov'un yaşam mimarları olarak bahsettiği, ülkesini çok seven Finlandiya aydınlarının çabalarıyla kalkınmış ve bağımsızlığını kazanarak gelişmiş bir ülke hâline gelmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de okuyup çok beğendiği bu eserin eğitim kur
15.2 TL. 19 TL.
 %  10
Sözleşmenin Uyarlanması
Kitabın üçüncü basısı kısa sürede tükenmiş ve yeni basıya ilişkin yoğun bir talep oluşmuştur. Bunun üzerine eser yeniden tümü ile gözden geçirilmiş, kaynaklar güncellenmiş ve yeni yargı kararları esere işlenmiştir. COVID-19'un sözleşme ilişkilerine etkisi bu basının çözüme ulaştırılması gereken en güncel sorununu oluşturmuştur. COVID-19'un sözleşme ilişkilerine etkisi ve sözleşmenin uyarlanması ihtiyacı tüm dünyada tartışılmaya başlandığı için önemli bir karşılaştırmalı hukuk verisi de kısa sürede elde edil
117 TL. 130 TL.
 %  20
İbn Haldüncu Sosyoloji; Kayıp Bir Geleneğin İhyası
Oryantalizmin en göze çarpan özelliklerinden biri sözüm ona Doğulu olarak nitelenen düşünürlerin teorik belirleyiciliğini görmezden gelmesidir. Her ne kadar sosyal ve beşerî bilimlerde Oryantalizm ve yine onunla yakından ilişkili Avrupamerkezcilik gibi sorunlar eleştiriliyor olsa da çığır açıcı Batı- dışı düşünürlerin dikkate alınması büyük oranda hâlâ söz konusu değildir. Başka bir ifadeyle, her ne kadar Oryantalist yaklaşımların Batı-dışı alternatiflerini inceleme görevi, bizzat Oryantalizm eleştirilerine
41.6 TL. 52 TL.
 %  10
İlk Türk - İslam Devletleri Tarihi
İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi kitabı, Orta Çağ Müslüman ve Türk devletlerinin tarihini konu edinen yeni ve özgün bir çalışmadır. Kitap, kronolojik bakımdan geniş bir tarihi dönemi kapsamaktadır. Bu süreçte İslamiyetin zuhuru, Türklerin İslam dinini kabulü, Müslüman Türk devletlerinin kuruluşu ve İslam dünyasındaki hâkimiyetleri; ayrıca bu devletlerin teşkilat, kültür ve medeniyet mevzuları işlenmiştir. Böylece bir yandan İslam tarihi içinde gelişen siyasi, sosyal ve kültürel mevzular; bir yandan da ilk M
43.2 TL. 48 TL.
 %  25
Talih ve Kader; On İki Ev Serisi Beşinci Kitap
Gillengaria'daki barış, Gezgin Wen için bir devrin kapandığı anlamına geliyordu. Kralını korumayı başaramadığı için büyük bir suçluluk duyan Wen, kraliyet şehrinden kaçmış ve artık hiç değer vermediği kendi hayatını, başkalarınınkini korumaya adamıştı. Ta ki yolu, istemediği bir evliliğe zorlanmak üzere kaçırılmış soylu bir genç kızla kesişene kadar. Bu kız, şimdi ölü olan krala karşı ayaklanan Ev'lerden biri olan Talih'in vârisiydi. Wen'in planı, geçmişi ve ailesi ne gösterirse göstersin bu genç kızı kurta
29.25 TL. 39 TL.
 %  25
Okuyucu ve Canavar; On İki Ev Serisi Dördüncü Kitap
Savaş tehlikesiyle karşı karşıya olan Gillengaria'da gözler kralın kızı Amelie'nin üzerindedir. Kral, savaş baş göstermeden kızını evlendirebileceği soylu bir aday aramaktadır. Ama bu, kalenin kapılarını öngörülemeyen tehlikelere de açmak anlamına gelmektedir. Bu noktada devreye, kralın en güvendiği mistikler arasında yer alan Comman girer ve Amelie'yle evlenmek isteyen adayları inceleme, onların kafalarına girerek niyetlerini okuma görevini üstlenir. Ama bu esnada bir türlü duygularını okumayı başaramadığı
29.25 TL. 39 TL.
 %  10
CMK Uygulamaları ve Nöbetçi Hakimin El Kitabı
CMK Uygulamaları ve Nöbetçi Hakimin El Kitabı - M. Hakan Ünal 2. baskıdan sonra Şanlıurfa 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne baktığımız dönemde 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun Anayasa'nın 76. maddesindeki suçlara yönelik arşiv kaydının 80 yaşını dolduruncaya kadar silinememesine, öldükten sonra silinebilmesine yönelik düzenlemesini, Anayasa'ya, insanlık onuruna aykırı bulduğumuzdan, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştük. Sonuçta Anayasa Mahkemesi'nin 20. 01. 2011 tarih, 2008/44 E. 2011/21 K. Sayılı kararıyla talebi
29.7 TL. 33 TL.
 %  10
Kendi Hikayesini Yazan Okullar Okul Öz-Değerlendirme; Modeller ve Uygulamalar
Ülkelerin sahip olduğu en önemli kaynaklardan biri mevcut insan gücüdür. Eğitim aracılığıyla bu güç, ihtiyaç duyulan yönde yetiştirilmektedir. Bu doğrultuda ülkelerin fiziksel sermaye kadar yetişmiş insan gücüne de sahip olması beraberinde toplumsal refahı getirmektedir. Çünkü fiziksel sermaye yetişmiş insan gücü elinde değer kazanmaktadır. Ancak insan yetiştirmek rastgele değil, formel, planlı, programlı ve amaçlı bir süreçtir. Eğitimde amaçlara ne düzeyde ulaşıldığı ise denetim ve değerlendirme aracılığıy
36 TL. 40 TL.
 %  25
Selfie Tutkusu
Batı tipi benlik modelinin yolculuğu yüzyıllardır sürüyor. İçinde bulunduğumuz dijital çağın belirlediği yeni bireyselliğe gelinceye dek benlik farklı şekillerde tanımlandı ve deneyimlendi. Amerikalı gazeteci Will Storr'un kaleme aldığı Selfie Tutkusu, insanın kendiyle meşgul olma uğraşının tarihteki izini sürüyor. Bireyselciliği; insanı kaderinin sorumluluğunu eline almış mükemmel birey olarak görme fikrini, içinden geçtiği, Antik Yunan, Hıristiyanlık, endüstri, bilim ve psikoloji çağlarından, Silikon Vadi
32.25 TL. 43 TL.
 %  20
Rus Ben-İdraki
Rus Ben-İdraki, meşhur Rus dilbilimci Nikolay Trubetskoy'un -klasik Avrasyacılığın manifestosu sayılan Avrupa ve Beşeriyet'ten sonra- Türkçeye çevrilen ikinci yapıtıdır. Trubetskoy bu eserinde benlik ve ben-idraki kavramlarını tanımlayarak bir kimliğin hangi temeller üzerine inşa edilebileceğini ortaya koyuyor. Rus halkının ben-idrakinin farklı meselelerine eğilerek, Rus etnolojik benliği ile diğer benlikler arasındaki etkileşimi inceliyor. Rus tarihinin temel iki unsuru olarak gördüğü Slav ve Turanilerin R
25.6 TL. 32 TL.
 %  20
Küresel Ekonomi Düzeni; Kurumlar ve Kurallar
Küresel ekonomiyi düzenleyen kurumlara toplu bir bakış... Yılda 26,5 triyon dolarlık mal ve hizmet ticaretinin yapıldığı, günde sadece uluslararası banka havale sistemi SWIFT üzerinden 5 trilyon doların el değiştirdiği küresel bir ekonomi düzeni içindeyiz. Bu düzeni destekleyen, kurallarını belirleyen, bunları uygulamayanları cezalandıran, hatta gerekirse küresel sistem dışına çıkaran geniş bir kurumsal ağ var. Küresel ekonomik düzeni kuran ve kollayan bu yapıda hangi kurumlar yer alıyor? Bunlar nasıl ve
36 TL. 45 TL.
 %  10
Sınırın Sosyolojisi - Ulus, Devlet ve Sınır İnsanları
Teritoryal sınırlar, sosyal bilim geleneği içinde 1990'ların başına kadar coğrafya ve uluslararası ilişkiler disiplininin konusu olarak görüldü ve incelendi. Sosyoloji, bir bilim olarak ortaya çıkışından 1990'lı yıllara kadar sınırlara ilgi duymadı ya da sınırları görmezden geldi. Oysa hem teritoryal sınırlar hem de onlara dair hemen her söylem, sembol ve uygulama dolaylı ya da dolaysız olarak toplumla ilgilidir. Zira modern anlamda sınırlar, toplumun bir taraftan başladığı diğer taraftan da bittiği sosyopo
25.2 TL. 28 TL.
 %  25
Ben Cosmo
Cosmo'nun ailesi parçalanmak üzere ve onları sadece Cosmo bir arada tutabilir. Cosmo, her ne kadar ne yapılması gerektiğini biliyor olsa da ortada bir sorun var: O bir golden retriever. Akıllı, eğlenceli, insanın içini ısıtan eşsiz bir kahraman! Bu, yıllardır okuduğum en dokunaklı ve iyi hissettiren, sevmekten başka hiçbir şey yapamayacağınız kitap karşısında şapka çıkarmaktan başka bir şey yapamıyorum. - Fiona Noble, The Bookseller Cosmo, bütün iyi köpekler gibi, o kadar komik, can dostu ve sadık bir canlı
21.75 TL. 29 TL.
 %  10
Kıta Sahanlığının Sınırlandırılmasında Orantılılık İlkesinin Rolü İstanbul Üniversitesi; Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Tezleri Dizisi No: 5
Kıta sahanlığı kavramının ilk kez 1945 tarihli Truman Bildirisi ile ortaya çıktığı bilinmektedir. Kavramın ortaya çıkışı bu alanın sınırlandırılması meselesini de beraberinde getirmiştir. Bu meselenin çözümünde dikkate alınacak olan ilkeler, sınırlandırmanın kaderini değiştirebileceğinden dolayı çok önemlidir. Bu ilkelerden biri olan orantılılık ilkesi, ilk kez Uluslararası Adalet Divanı'nın 1969 tarihli Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları'nda gündeme gelmiştir. Günümüzde ise, kıta sahanlığı ve münhasır ek
58.5 TL. 65 TL.
 %  25
National Geographic Kids - İlk Nasıllar Kitabım
Kahverengi ayılar, kış uykusundayken nasıl sürekli uyurlar? Dondurma nasıl yapılır? Nasıl? Bu çocukların her gün, pek çok şey hakkında sordukları bir sorudur. National Geographic Little Kids İlk Nasıllar Kitabım ile aileler çocuklarının seviyesine uygun, ilgi çekici ve doğru cevapları çocuklarıyla paylaşabilecekler. 300'den fazla parlak ve renkli fotoğraf, çocukların dünyasına hayat verirken onların merakını ve eğlence ihtiyaçlarını karşılıyor. Araştırmalar, oyunlar ve aileler için ipuçları, interaktif eğle
51 TL. 68 TL.
 %  15
Bir Solukta Klasikler Seti (20 Kitap)
Bir Solukta Klasikler dizisinden çıkan yirmi kitabımızı set halinde de okurlarımızın dikkatine sunuyoruz. Usta işi çevirileri, cebe sığan boyutları ve çok uygun fiyatlarıyla okurları klasiklerle yeniden buluşturan sette yer alan yirmi kitap şöyle sıralanıyor: Nuri Yıldırım'ın Rusçadan yaptığı yeni çeviriyle Gogol'ün Palto'su, yine Gogol'den Hasan Âli Ediz çevirisiyle Portre ve Mayıs Gecesi. Hasan Âli Ediz'in akıcı çevirileriyle Puşkin'den üç yapıt Dubrovski, Biyelkin Hikâyeleri ve Maça Kızı-Mısır Geceleri.
156.4 TL. 184 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 1000 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1