Sonucu Daralt
Kategori
(x)İnsan Hakları
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 18 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  15
İnsan Hakları
Paine'e göre özgür bir ülke, kişiler tarafından değil, doğal hakları garanti altına alan, bu anlamda adil olan yasalar tarafından yönetilmeli. Seçimle işbaşına gelme sistemi de, eğer sonunda iş başına gelen sınırsız yetki kullanacaksa, doğal hakları ihlal edecekse, fiiliyatta monarşidir, mutlakiyettir. Seçimle işbaşına gelen sınırsız egemenlik kullanacaksa aynı anlamda ve aynı derecede despotik bir yönetim kuruyor demektir.
33.58 TL. 39.5 TL.
 %  20
Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi
Dilimize ilk kez çevrilen ve günümüzden 215 yıl önce yayınlanan kitap, kendinden sonraki yüzyılları etkileyen kadın hakları konusunda temel kitaplardan biridir.
16 TL. 20 TL.
 %  15
İnsan Hakları
İnsan Hakları konusunda yazılan bu kitap, değişik açılardan yaklaşımlarda bulunarak, konuya bir açıklık getirmek ve sorunu her türlü ayrımın ötesinde bir bütünsellik içinde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta; insan haklarının boyutları genel anlamda ele alınmış ve işlenmiş, bu yapılırken, soruna bir genel çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, demokrasi ve insan hakları ilişkisi, insan haklarının siyasal boyutu, devlet ve insan hakları ilişkisi, ekonomi ve insan hakları ilişkisi, insan hakları
23.38 TL. 27.5 TL.
 %  10
Eğitimciler İçin İnsan Hakları ve Vatandaşlık
Sosyal bilimler içinde değerlendirilebilecek olan İnsan Hakları ve Vatandaşlık alanının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu alanla hukukçular, felsefeciler, tarihçiler, sosyologlar, siyaset bilimciler ve eğitimciler ilgilenmişler ve eserler vermişlerdir. Daha çok eğitimci hedef kitlesi için (özellikle sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencileri için) yazılmış olan bu kitaba ilişkin, ilk baskının yapıldığı günden bugüne kadar birçok geri bildirim aldım. Bu geri bildirimlerin hemen hemen tümü kitabın yazı
18.75 TL. 20.83 TL.
 %  15
İnsan, Toplum ve Haklar; Esin Küntay'a Armağan
Ayşe Durakbaşa Önsöz Güliz Erginsoy Esin Küntay: Akademik Yaşamı, Yapıtları ve Anlatılar Oya Okan / Ayşen Şatıroğlu Hocamız Esin Küntay Ünal Özen 1960 Sonrası Türk Sosyolojisindeki Yeni Ufuk: Kıray Sosyolojisi Ali Akay Sanat Üniversitesinde Sosyoloji Besim F. Dellaloğlu Kriter, Kritik, Kriz: Dünyalı Bir Kültür-Sanatın İmkanları Neylan Ziyalar / Can Çalıcı Adli Bilimlerde Yeni Bir Alan: Adli Sosyoloji Dilvin Özen Atölye'nin Ardından Seda Salihoğlu Kadın ve Suç Üzerine Mine Özaşçılar Suç Korkusu, Kadın v
29.75 TL. 35 TL.
 %  10
Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri; Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme
Birinci Bölüm Refah Devletinin Krizi Ekseninde Sosyal Haklar I. Terminoloji: Sosyal Devlet mi Refah Devleti mi? II. Sosyal Devletten Refah Devletine Giden Süreç İkinci Bölüm Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Sosyal Haklar Ve Devletin Yükümlülükleri I. Genel Olarak II. BM Sistemi'nde Ekonomik-Sosyal Haklar III. Uluslararası Çalışma Örgütü Sisteminde Ekonomik-Sosyal Haklar IV. Avrupa Konseyi Sisteminde Sosyal Haklar V. İnsan Haklarına İlişkin Diğer Bölgesel Sistemler VI. Sosyal Hakların Dava Edile
35.42 TL. 39.35 TL.
 %  15
Esas Duruşta Cinayet
Baba Kenan Polat: Asker ölüsü, tavuk ölüsü gibi Hani bir asker ölmüş, onların umurunda mı ki? Onların çocukları askerde yok ki, ölsün. Çocukları dünyanın dolarlarını götürdü, hiçbir şey yok... Anne Ani Balıkçı: O gün o bir kurşun hayatımızı bir saniyede değiştirdi. Derler ya, bir ölenin arkasından kırk gün mum yanarmış, her gün biri sönermiş. Bizde hiçbiri sönmedi daha. İki buçuk yıl oldu. Kırkı da yanıyor. Baba Yaşar Özel: TSK, yavrumun hayati sorumluluğunu üstlenmeyecekse neden yavrumuzu bizden zorla kop
31.88 TL. 37.5 TL.
 %  15
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Vicdani Red ve Türkiye
Tarih boyunca ordular, itaatkâr askerlere ihtiyaç duymuşlardır. Ancak her dönemde çeşitli sebeplerle savaşlara katılmayı ya da askerlik yapmayı reddedenler olmuştur. Bunun en doğrudan ve en açık ifade biçimi de vicdani red olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ise günümüzde vicdan, düşünce ve din özgürlüğü hakkının meşru bir ifadesi olarak tanınmaktadır. Dr. Özgür Heval Çınar, Türkiyede militarizmin kökenlerini inceleyerek vicdani red hakkının Türkiyede neden tanınmadığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Uluslarar
23.61 TL. 27.78 TL.
 %  20
Dön Kardeşim; İktidar-Medya İlişkilerinin Perde Arkası
Dön Kardeşim, dokuz günde yazıldı. Sadece isyanla değil insana ve geleceğe duyulan güvenle de yazıldı. Bu dokuz güne gazeteciliğe adanmış bir yaşam ve zorbalığa boyun eğmeme kararlılığı sığdırıldı. Mustafa Mutlu aslında dokuz günde sadece işten atılma sürecini ve karşılaştığı tacizleri değil, Türk medyasının dönüşümünü ve basın özgürlüğünün kapalı kapılar ardında geldiği noktayı kaleme aldı. Mutlu yeni kitabı Dön Kardeşimde medyada yaşanan rezaletler hakkında bilginin ötesinde umut da veriyor. Yozlaşmaya ka
11.85 TL. 14.81 TL.
 %  25
Asgari Ücret Sorunları Ve Yansımaları
Bu kitapta, 1982 Anayasasında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ücret hakkı konusundaki hükmüne yer verilmediği, Asgari ücretin net hesaplanıp brütmüş gibi uygulandığı, Ülke düzeyinde tek asgari ücret uygulamasının teşvik tedbirlerinin etkisini azalttığı, bazen tamamen engellediği, Ülkemizde uygulanan Ekonomik İstikrar Programının ancak, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesindeki ücret ölçütü yanlış ise başarılı olabileceği, Asgari ücretin düşüklüğünün beyana bağlı vergi gelirlerini fevkalade azalttığı
10.5 TL. 14 TL.
 %  25
İnsan Hakları Sorunları ve Çözüm Önerileri
Bu kitapta, Zaman zaman ihale yolsuzlukları, içi boşaltılan bankalar, örtülü veya açık devalüasyonlar gibi pek çok yükü taşıyabildiği kabul edilen ekonomimiz için İnsan Haklarına uygun ücret, maaş ve emekli aylığının kaldırılamaz yük sayıldığı, İnsan haklarına aykırı olarak, aile geçindiremeyecek düzeydeki ücret ve aylıkların pek çok işyerinin kapanmasına sebep olduğu, Bir dönem günlük asgari ücretin işyerlerindeki yemek parası kadar olduğu, Ücretlerin düşük tutulmasının işsiz sayısını arttırdığı gibi t
10.5 TL. 14 TL.
 %  15
Katılım Kâbusu
Kararların alındığı masaya oturamıyoruz, ama otursak bile büyük mutabakatın dayattığı kararları onaylamamız bekleniyor. Katılım son yıllarda demokrasinin her kapıyı açan sihirli kelimesi. Kavramın eleştiriden yoksun, naif ve romantik kullanımı, kararlarının sonuçlarının sorumluluğundan kaçmak isteyen siyasetçilerin ekmeğine yağ sürüyor. Katılım yoluyla, nereye varacağı baştan belli olan kararlara katılmamız, çevre ve yaşamlarımızla ilgili yanlış politikaları onaylamamız ve meşrulaştırmamız bekleniyor. Mies
21.68 TL. 25.5 TL.
 %  10
Hangi İnsan Hakları?
Yalnızca şu kadarını belirteyim ki, bırakabileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü, hukuk devletine inancımı yitirmiş değilim ve hukuk devletinin, enayilerin sayısının artması ölçüsünde kurulabileceğine inanıyorum. Sistem, enayileri ayıklayıp sanık sandalyesine oturtsa da... Bu sözler, İnsan Hakları Danışma Kurulunun başkanlığını yürüttüğü günlerde halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama iddialarıyla yargılanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun savunmasından. Yakın geçmişi a
22.5 TL. 25 TL.
 %  15
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Doğu Perinçek-İsviçre Davası; Bir Düşünceyi İfade Özgürlüğü Sorunu ve Adil Bellek Talebi
Pulat Tacar, Türkiyenin deneyimli ve seçkin diplomatlarından biridir. Mesleki kariyerinin büyük bir bölümünü, Türkiyenin Avrupa ülkelerindeki Konsolosluk ve Büyükelçilik düzeyindeki temsilcilik görevleri oluşturmuştur. Tacar bu kitapta, Batı merkezli Ermeni soykırımı iddiasını ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçekin, bu iddiayı kabul etmemenin suç sayıldığı İsviçredeki yalan çiğneme eylemi nedeniyle yargılanıp cezaya çarptırılması davasını incelemektedir. Perinçek, 1915in acı olaylarını değil, bun
12.75 TL. 15 TL.
 %  4
Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine Etkileri; 3 Ekim 2001 Tarihli
Anayasa, anayasa yapma ve değiştirebilme iktidarlarının tanım ve özellikleri Temel hak ve hürriyetler anayasa ilişkisi ve 1982 anayasasının değiştirilme zorunluluğunu ortaya çıkaran dinamikler 3 ekim 2001 tarihli anayasa değişikliklerinin temel hak ve hürriyetlere kazandırdığı yeni boyut ve bu yeni boyutun değerlendirilmesi
24.96 TL. 26 TL.
 %  25
Gerçek Dünya Sanal Politika; Doğruya ve Gerçeğe Yönelmiş Bir Politika Arayışı
Demokrasilerde iktidarlar her istediğini yapamaz. Evrensel hukuk kuralları, insan hakları ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler, demokrasinin temel ilkeleri ve Cumhuriyetin temel nitelikleri, iktidarların ve meclislerin sınırlarını belirler. Bunları ve kuvvetler ayrımı ilkesini yok sayan bir rejimin adı demokrasi değil diktatörlüktür. Siyasetçiler seçimlerden önce halka çok şey vaat ediyorlar ama sonra bunları unutuyorlar. Bakınız, 2006 yılında kaybettiğimiz örnek siyaset adamı Aydın Güven Gürk
8.33 TL. 11.11 TL.
Tükendi
 %  15
Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları
Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları başlıklı bu çalışma, kent ve insan hakları kavramlarını disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyen makalelerden oluşuyor. Bu katkılar, daha önce İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kent ve İnsan Hakları Sempozyumu'nda yapılmış sunumlara dayanıyor. Sosyal bilimler açısından, 'kentsel dönüşüm' uygulamasıyla ilgili, kent ve insan hakları kavramları bağlamında bir yaklaşımla, kent hakkı, kentli hakları, kentte in
17.31 TL. 20.37 TL.
Tükendi
 %  25
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu´nun kararıyla kabul edilen İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ´nin, Resmi Gazete ile yayınlanması, yayımlandıktan OKULLARDA VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARINDA OKUTULMASI ve yorumlanması, bu bildirge hakkında radyo ve gazetelerde uygun yayınlarda bulunulması Bakanlar Kurulu´nun 6.4.1949 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. Karar No: 3-9119 Resmi Gazete: 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı
1.5 TL. 2 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 18 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1