Detaylar

Kategori İş Hukuku
Yayıncı On İki Levha Yayıncılık
Liste Fiyatı 55.56
Format KiTAP
Barkod 9786057542687
Yayın Tarihi 2018-11-28
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 251
Kapak Karton
Kağıt 1.Hamur
Boyut 165 X 235

İş İlişkilerinde İmkânsızlık İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Doktora Tezleri Dizisi

İş hukuku mevzuatında, bir iş ilişkisinde taraflarca borçlanılan edimlerden birinin ifasının imkansız hale gelmesinin sonuçları, borçlar hukukunun genel hükümlerinde olduğundan daha farklı bir biçimde düzenlenmiştir. Özellikle işçinin işverene kişisel bağımlılığı, imkansızlık ifa engeline bağlanan hukuki sonuçların bu hukuk dalının özelliklerine uygun düşecek şekilde ele alınmasını gerektirmiştir. Ancak iş hukuku mevzuatında, edimin yerine getirilmemesi ile bunun karşı edime etkisi ve bu durumun sözleşmenin geleceğine yönelik sonuçlarının tüm iş ilişkileri bakımından yeknesak bir biçimde düzenlenmemiş olduğu da belirtilmelidir. Bazı hallerde işin niteliğinden kaynaklanan farklılıklar ayrıksı düzenlemeleri meşru kılmakta ise de, mevzuatımızda imkansızlığa bağlanan kimi hukuki sonuçlar bakımından gerekçelendirilmesi güç farklılıklar bulunduğunun da ifade edilmesi gerekir. Esasında, günümüzde işçi-işveren ilişkilerinin değişimi, iş türlerindeki çeşitlilik ve yeni çalışma modellerinin ortaya çıkması da mevcut sistemin gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu amaçla çalışmamızda, imkansızlık kavramının borçlar hukukundaki konumu incelenerek, kavramın iş hukukundaki dönüşümüne duyulan gereksinim üzerinde durulmuş ve mevzuatımızdaki mevcut hukuki düzenlemelerin değerlendirilmesi ile karşılaştırmalı hukuk sistemlerinde gözlemlenen yeni eğilimlerin incelenmesi sonucunda tespit edebildiğimiz sorunlara çözüm önerileri getirilmesine gayret edilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)İçindekilerGiriş

Birinci Bölüm

Borçlar Hukuku Sisteminde

İmkansızlık İfa Engeli

1. İmkansızlık Kavramı ve İfa Engelleri Bakımından Konumu

2. İmkansızlık Türleri

3. İmkansızlık İfa Engelinin Diğer İfa Engelleri Karşısındaki Konumuİkinci Bölüm

İmkansızlık İfa Engelinin

İş Sözleşmelerindeki Görünümü

1. İş Sözleşmesinin Genel Özellikleri

2. İşçilerin Tabi Olduğu Kanunlar

3. Borçlar Kanunu'nun İş Kanunlarına Tabi İş İlişkileri Üzerindeki Etkisi

4. İmkansızlık İfa Engelinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar Üzerindeki EtkisiÜçüncü Bölüm

İş Mevzuatında İmkansızlık Hükümleri

1. Genel Olarak

2. Borçlar Kanunu'na Tabi Çalışanların İş İlişkilerinde İmkansızlık

3. İş Kanunu'na Tabi Çalışanların İş İlişkilerinde İmkansızlık

4. Deniz İş Kanunu'na Tabi Çalışanların İş İlişkilerinde İmkansızlık

5. Basın İş Kanunu'na Tabi Çalışanların İş İlişkilerinde İmkansızlıkDördüncü Bölüm

İmkansızlığın Atipik İş Sözleşmeri Üzerindeki Etkisi

1. İmkansızlığın Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi

2. İmkansızlığın Azami ve Asgari Süreli İş Sözleşmeleri Üzerindeki Etkileri

3. Deneme Süreli İş Sözleşmeleri Bakımından

4. Kayan İş Süresi Bakımından

5. İş Paylaşımı Bakımından

6. Süreksiz İş Sözleşmeleri BakımındanBeşinci Bölüm

İş İlişkilerinde Manevi Beklenilmezlik

1. Genel Olarak Manevi Beklenilmezlik

2. İş İlişkilerinde Beklenilmezlik Kavramı

3. Manevi İmkansızlık Hallerinde Uygulanabilecek Hükümler

Sonuç

Emeği Geçenler

Yazar   : Ayşe Ledün Akdeniz

Satış

% 10
indirim
50.00
Liste Fiyatı : 55.56
Kazancınız : 5.56
 Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %10 indirim