Format KiTAP
Barkod 9789754648386
Yayın Tarihi 2014-05-30
Yayın Dili Türkçe
Baskı Sayısı 1.Baskı
Sayfa Sayısı 326
Kapak Karton
Kağıt 2.Hamur
Boyut 145 X 215

Emeği Geçenler :
Yazar   : Doğan Soyaslan
Yazar   : Mustafa Gülseven
Yazar   : Mustafa Kemer
Yazar   : Doğan Soyaslan;Mustafa Kemer;Mustafa Gülseven

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM
İHALE VE İHALE SÜRECİ

BİRİNCİ BÖLÜM
İHALE

1. İHALE KAVRAMI 15

2. İHALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 16

3. İHALE MEVZUATI 17

3.1. İkincil mevzuat 19

4. İHALEYE HAKİM OLAN İLKELER 19

4.1. Saydamlık ilkesi 20

4.2. Rekabet ilkesi 21

4.3. Eşit muamele ilkesi 22

4.4. Güvenirlik ilkesi 23

4.5. Gizlilik ilkesi 24

4.6. Kamuoyu denetimi ilkesi 24

4.7. İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında

karşılanması ilkesi 25

4.8. Kaynakların verimli kullanılması ilkesi 25

İKİNCİ BÖLÜM
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE SÜRECİ

1. İHALE USULLERİ 27

1.1. Açık ihale usulü 27

1.2. Belli istekliler arasında ihale usulü 27

1.3. Pazarlık usulü 27

2. İHALE DOKÜMANI 27

2.1. Yaklaşık maliyet 28

3. İHALE SÜRECİNDE YER ALAN GÖREVLİLERİN

SORUMLULUĞU 30

3.1. İhale onay belgesini düzenleyenlerin ve

ihale yetkilisinin sorumluluğu 30

3.2. Yaklaşık maliyeti hazırlayanların sorumluluğu 32

3.3. Yaklaşık maliyetin açıklanmasından doğan sorumluluk 33

3.4. İhale yetkilisinin ihale usulünün belirlenmesinden

doğan sorumluluğu 34

3.5. Doğrudan temin yolu ile yapılan satın almalarda

sorumluluk 36

3.6. Zeyilnamelerin düzenlenmesinde sorumluluk 39

4. İHALE KOMİSYONUNUN KURULMASINDA

İHALE YETKİLİSİNİN SORUMLULUĞU 41

5. İHALENİN İHALE SAATİNDEN ÖNCE

İPTAL EDİLMESİ 41

6. İHALE KOMİSYONUNUN KURULMASI 43

6.1. İhale komisyonunun görev ve yetkileri 43

6.2. İhale komisyonu başkan ve üyelerinin sorumluluğu 44

7. YETERLİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE

ESAS ALINACAK BELGELER VE SORUMLULUK 45

7.1. Banka referans mektubu 45

7.2. Bilânço veya eşdeğer belgeler 47

7.3. Bilânçolarını yayınlatmak zorunluluğu olan

halka açık anonim şirketler tarafından sunulması

gereken mali tablolar 48

7.4. Ortaklık durum belgesi 50

7.5. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler 53

7.6. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana

ilişkin belgeler 54

7.7. Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü

ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler 54

8. İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER 55

9. İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN DÜZENLENMESİ

GEREKEN BELGELER 59

10. TEMİNATLAR 63

11. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN SORGULANMASI VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ

MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU 66

12. YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLER 69

12.1. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali 70

12.2. İhale yetkilisinin ihalenin iptalinden doğan sorumluluğu 70

13. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE

İHALE YETKİLİSİNİN SORUMLULUĞU 74

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE SÜRECİ

1. TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİNİN TESPİTİ 77

2. İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER VE

İSTENECEK BELGELER 77

3. İHALE USULLERİ 77

3.1. Kapalı teklif usulü 77

3.2. Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü 79

3.3. Açık teklif usulü 79

3.4. Pazarlık usulü 80

4. İHALE IŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ 81

4.1. Taşınmaz satış şartnamesinin hazırlanması 81

5. İHALE KOMİSYONLARININ KURULMASI 81

6. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 83

7. YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR 83

8. HAZİNENİN ÖZEL MÜLKİYETİNDEKİ

TAŞINMAZLARIN KİRALAMA İŞLEMİ 84

8.1. Hazineye ait taşınmazların kira bedelleri tespiti ve

ihale usulü 85

8.2. Taşınır ve taşınmaz malların kira süresi 87

9. HAZİNE TAŞINMAZLARININ SATIŞI 88

9.1. Kamu yararına çalışan derneklere taşınmaz malların

satımı 89

9.2. Taşınmaz satışlarında uygulanacak ihale usulü 89

9.3. Hazine taşınmazlarının satış ihale komisyonunun

kurulması 90

9.4. İhalenin sözleşmeye bağlanması 90

10. İHALELERDE GÖREVLİLERİN SORUMLULUĞU 90

10.1. Belediye başkanı ve encümen üyelerinin sorumluluğu 90

devamını oku..
Kategori : Hukuki Kitaplar
% 5
indirim
39.59
Liste Fiyatı : 41.67
Kazancınız : 2.08
Favorilere Ekle
Ürün Satışta. %5 indirim