Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı
Hakkında
Yorumlar
Özellikler
Diğer Resimler
Teknolojideki hızlı gelişmeler hemen her alanda köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Değişen şartlarla bilgi toplumu insanlarının eğitim gereksinimlerinde de farklılaşmalar meydana gelmiştir. Yeni ihtiyaçlara cevap verecek bireylerin yetiştirilmesinde öncelikli sorumluluk öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenlerin kendilerini geleneksel rollerden kurtararak bilgiye ulaşmada öğrenciye rehberlik eden çağdaş eğitim anlayışına dayalı yeni rollere hazırlamaları gerekmektedir. Yaşanan gelişmeler Türkçe öğretim programlarında yalnızca ders kitaplarına bağlı değil sınıf içi uygulamalarda kullanılacak teknoloji materyalleriyle çok kaynaklı zengin bir öğrenme ortamı hazırlamayı gerekli kılmıştır.
Bu kitap Türk dilinin bütün inceliklerini sınırları aşan teknolojinin yardımıyla öğretmede, çeşitli materyaller geliştirip kullanmakta, teknolojiyi öğretme ve öğrenme süreçleriyle bütünleştirmede eğitimcilere rehberlik yapması amacıyla hazırlanmıştır.

Okuyucu Yorumları

Sayfa : 164
Ebat : 160 X 235
Basım Yeri :
Basım Tarihi : 0
Barkod-ISBN : 9786051337937
Diğer dosyalar ..